I veckan blev det ännu klarare, Miljöpartiet är en fara för Sverige och Sveriges ekonomiska utveckling. Det anmärkningsvärda är att Socialdemokraterna låter det ske.

Vi syftar på beslutet att göra Ojnareskogen i Bunge på Gotland till naturreservat. Många av de som läser det här har säkert varit på Gotland och njutit av den gotländska naturen. Det är väl tveksamt om en enda av alla dessa lockats till Ojnareskogen eller ens hört talas om den innan “bråket” började. Det säger något om vilka de verkliga naturvärdena på Gotland är.

När nuvarande kalkbrott är uttömda kommer kalk- och cementindustrin på Gotland att falla ihop. Den sysselsätter cirka 2500 personer, i en kommun med 33 000 invånare i arbetsför ålder. Cementa i Slite står för 75 procent av Sveriges cementproduktion. Cement är en skrymmande och energikrävande produktion som med fördel sker nära användningen. Idag tillverkas 80 procent av all cement som används inom landet. Den distribueras miljövänligt med specialbyggda cementfraktfartyg från Slite till fastlandet.

Kalk används utöver till cement som en viktig komponent i pappersindustrin, stålindustrin, jordbruket och i miljöarbete (kalk motverkar försurning). Och på Gotland används kalken också i exklusiv möbeltillverkning (kolla till exempel in på http://www.gad.se – en del av det gotländska kulturarvet)

Företaget Nordkalk har arbetat länge med kalkbrytning på Gotland. Redan före millennieskiftet förvärvade Nordkalk området i närheten av det nuvarande kalkbrottet i Kappelshamn. Länsstyrelsen förklarade att det var olämpligt ur naturskyddssynpunkt att utvidga kalkbrottet på det sätt som Nordkalk tänkt sig och man hänvisade istället till det område som nu plötsligt har blivit naturreservat. I praktiken ordnade Länsstyrelsen markbyte och 2006 ansökte Nordkalk om tillstånd för kalkbrytningen. År 2009 godkände Mark- och Miljööverdomstolen kalkbrytningen och den domen har vunnit laga kraft. Det innebär att staten nu kränker äganderätten som är skyddad enligt Europakonventionen. Kostnaden för skattebetalarna skulle kunna bli 20 miljarder kronor enligt Svenskt Näringsliv.

Nordkalk är ett finländskt familjeföretag med ungefär 150 anställda på Gotland. Företaget har varit redo att satsa 600 miljoner kronor på en uppbyggnad av kalkbrytningen i Bunge. Regeringen tänker sig nu att satsa 100 miljoner kronor i sysselsättningsstöd. Något hundratal låtsasjobb istället för tusentals riktiga jobb.

Socialdemokraterna har hela tiden varit för kalkbrytningen i Bunge, men nu lägger man sig platt för Miljöpartiet. Sverige tvingas backa ytterligare ett steg i riktning mot det stenålderssamhälle som ytterst är Miljöpartiets mål.