1500 små vattenkraftverk – med en elproduktion dubbelt så stor som alla svenska vindkraftverk tillsammans – riskerar att läggas ned under de kommande åren. Kraftverken ska plockas ur elcertifikatsystemet och behandlas därmed ekonomiskt mycket sämre än stora vattenkraftverk. Regeringen har nyligen meddelat att ändringen ska genomföras – dock först 2010. Anledningen är att Miljöpartiet anser att sportfiskarna får mindre chans att fånga fisk på grund av kraftverken. Det är dock inte tal om att riva dammarna, som skyddar bebyggelse och människor. Dammarna kommer att finnas kvar och därmed blir effekten för fisket oförändrad. Det är bara själva kraftutvinningen som kommer att försvinna. Kraften ersätts med brunkolseldad kraft från Polen och östra Tyskland. Det finns för övrigt ytterligare tusentals mindre kraftverk i Sverige som kunde rustas upp för en rimlig penning om de kunde få verka på samma villkor som de större vattenkraftverken – det skulle med dagens stigande energipriser löna sig, även om kraftverken inte varit i bruk på åtskilliga år. Dammar och tilloppskanaler finns intakta!
De två reaktorerna i Barsebäck som stängts kompenseras också med brunkolskraft från Polen och östra Tyskland. Det är polacker och tyskar som drabbas av dålig miljö på grund av Miljöpartiets politik.

Trängseln i Sydeuropa kommer att öka när färre turister reser till Sverige. Ryanairs lågprisflyg har lockat hundratusentals utländska turister till Sverige varje år. Med de nedläggningar som förorsakas av den flygskatt som Miljöpartiet tvingat fram kommer dessa (engelsmännen, tyskar, fransmänn, holländare) med stor sannolikhet att istället resa söderut istället och belasta redan överansträngda områden i södra Europa. Något tiotusental svenskar i besöksnäringarna och resebranschen kan också se fram emot att få sparken. Men med EUs öppna arbetsmarknad kan de kanske få jobb i Italien eller Spanien istället…

Botniabanan är ett järnvägsprojekt som kostar skattebetalarna cirka 15 miljarder kronor. Det är ett av Miljöpartiets favoritprojekt och kommer att förstöra fågellivet i Umeälvens delta. Samt ha mycket begränsad betydelse för passagerartrafiken, men viss betydelse för godstrafiken. Näringslivet räknar med payoff-tider på tre-fem år när en investering beslutas, medan Banverkets överoptmistiska kalkyl för Botnia-banan på 24 år… Miljöpartiet vill fortsätta att bygga fler järnvägar i ännu mer glesbebyggda områden ännu längre norrut. Ja ända hem till språkröret Peter Erikssons hemkommun Kalix.

Beslut, genomdrivet av Miljöpartiet, finns om att (i praktiken) förbjuda minkfarmer. 3000 glesbygdsbor får sparken och kommer troligen för resten av livet att försörjas av skattebetalarna via AMS. Landsbygden blir dödare och välmående svenska minkar kommer i den svenska pälsindustrin att ersättas av minkar som lever under betydligt sämre villkor i Kina och liknande länder.

Miljöpartiet är en fara för den svenska miljön.