Förra veckans Contra hade rubriken Åtta är för mycket. Vi märker detta på ett högst konkret sätt när vi denna vecka sätter igång med en kritisk granskning av riksdagspartierna och upptäcker att vi bara har fem veckor på oss att ta hand om de åtta riksdagspartierna. Låt nu detta problem anstå till senare och låt oss ta itu med det som vi upplever som det största problemet i svensk politik idag: Miljöpartiet.

Inte bara för att partiet har en människo-, klimat- och miljöfientlig politik, utan för att de andra partierna inte insett detta och därför inte satt upp några röda linjer. Socialdemokraterna lät dem till och med ha ett destruktivt inflytande på regeringens politik i sju år.

Det är på grund av Miljöpartiet – och inte Putin – som vi medborgare drabbas av orimligt höga el- och drivmedelspriser. Det är Miljöpartiet som lyckats övertyga det genom tiderna så industri- och utvecklingsvänliga S-partiet att sätta stopp för utvinning av naturtillgångar som skulle ha möjliggjort tekniska och ekonomiska framsteg (inte minst på miljöområdet). Det är genom att tvinga fram så kallad ekologisk produktion som vi hamnat i en situation där landet inte längre är självförsörjande på livsmedel.

De eländen som drabbat oss kollektivt som land kan föras vidare med skogspolitik, jaktpolitik och kommunikationspolitik. Notera att många av de värsta dumheterna genomförts med hjälp av tjänstvilliga Länsstyrelser, som får hållas på regional nivå trots att de saknar demokratisk förankring i den formellt demokratiska stat där det i grundlagen heter att all offentlig mak utgår från folket (Regeringsformen 1 kapitlet 1 paragrafen).

Trots namnet är det i första hand på miljöområdet som Miljöpartiet för en skadlig politik.

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos