I hela Europa – med undantag för Sverige – pågår en mildring av inställningen till narkotika, framförallt gäller det cannabis-relaterade droger (marijuana, hasch). I Portugal är en avkriminalisering nära förestående. Den schweiziska regeringen har tagit ställning för en legalisering av cannabis och frågan kommer sannolikt att läggas fram inför parlamentet under år 2001. Man försöker dock hitta en lösning som inte ska locka till sig lika många ”knarkturister” som cannabis-kaféerna i Nederländerna.

I flertalet länder – och i synnerhet i Sverige – har lagen byggt på ett totalförbud och stränga straff. Tory-partiet i Storbritannien driver fortfarande en ”svensk” nolltoleranslinje, men i resten av Europa ändras inställningen radikalt.

I Nederländerna är det ju sedan länge lagligt att sälja marijuana på kaféer (men den märkliga lagen tillåter inte någon att sälja de större kvantiteter som kaféerna behöver köpa för att tillgodose sina kunder). Också i Luxemburg har man en mycket liberal syn på lätt narkotika.

Även Belgien och Frankrike har lättat på restriktionerna och intar en mild hållning till unga förstagångsanvändare av cannabis.

EU uppskattar att minst 40 miljoner européer har prövat cannabis minst en gång (av detta nyhetsbrevs läsare bör alltså minst hundra ha gjort det, troligen fler eftersom läsarna gissningsvis ligger i åldrar som har högre snitt-tal; vi antar att småbarn och åldringar bara undantagsvis prövat cannabis).

Vid studier över hela EU har EUs forskningsorgan i narkotikafrågor EMCDDA inte funnit något samband mellan hårda restriktioner och hur omfattande bruket är.

Näst efter Sverige, som utmärker sig för extremt hårda lagar angående narkotika, har Finland och Grekland de tuffaste reglerna. Trots Greklands hårda regler ligger narkotikabruket där långt över nivån i Skandinavien. (Storbritannien har ännu hårdare regler, som dock inte alls tillämpas).

EMCDDA konstaterar att cannabis-bruk bland 16-åringar ligger på ungefär samma nivå, 5%, i det tuffa Finland och i det liberala Portugal – bägge siffror långt under det europeiska genomsnittet. I Storbritannien där reglerna är tuffa (ett teoretiskt fängelsestraff på upp till fem år för ett minimalt innehav för eget bruk används aldrig, utan den som ertappas får normalt åtalseftergift och en varning) och på Irland där reglerna är medelhårda ligger användningen i samma åldersgrupp på inemot 40 procent.

Vid Sveriges anslutning till EU försäkrade den hårda linjens män och kvinnor att EU inte skulle vara en väg att lätta de svenska restriktionerna. Idag vet vi att det var fel. Det lär nog inte dröja innan de mer liberala krafterna ute i Europa börjar anklaga Sverige för otillåtna handelshinder avseende cannabis.