Efter slutet på DÖ kommer istället MÖK.

Vi brukar inte komma med positiva synpunkter på våra ledande politikers utspel. Men den här veckan ska vi göra det. I alla fall till en viss del.

Åtminstone två förslag i de stora partiernas överenskommelse om migrationspolitiken är riktigt vettiga. Man kan bara fråga sig varför de kommer först nu när de ekonomiska konsekvenserna av migrationen riskerar att spränga alla gränser. Och om de verkligen kommer att genomföras. Det finns tiotusentals sysselsatta i flyktingindustrin som kommer att sätta alla byråkratiska krokben de kan för att behålla sin födkrok.

Det första självklara förslaget är att ta bort retroaktiva barndagar för invandrare. En svensk som får barn har rätt till 480 dagar med varierande grad av ersättning från staten. En flykting eller invandrare som kommer till Sverige får också 480 dagar, även om barnet är så gammalt som sju år. Kommer någon med flera barn kan det bli fler dagar och många invandrarkvinnor försörjer sig hyfsat på föräldrapenningen i många år. För barn födda till och med 2013 gäller att dagarna ska tas ut senast när barnet slutar första klass i skolan. För barn födda 2014 eller senare gäller att dagarna ska tas ut senast när barnet fyller 12 år och dessutom får högst 96 dagar sparas efter fyraårsdagen. Djävulen sitter i detaljerna och än är det inte känt hur de nya reglerna kommer att tillämpas för barn som redan är här födda senast 2013. Lyckas man ta bort de orimligt generösa villkoren för dem som inte varit med och betalt en krona till systemet är en hel del vunnet. Talesättet “die dummen Schweden” blir åtminstone lite mindre verklighetsbetonat.

Det andra självklara förslaget är att personer som fått avslag på en asylansökan inte ska få bo kvar på förläggningar och inte heller ska få bidrag från staten till sitt uppehälle. Det har nämligen varit så orimligt att det bara varit att bo kvar, varvid staten har fortsatt att betala bidrag, även till dem som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd (gäller i stor utsträckning människor som kommer från västra Balkan – Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Albanien, Makedonien och Kossova). Det här ska det nu bli slut på och polisen ska få till uppgift att se till att personer som fått avslag förvisas från landet. Återstår att se om det blir verklighet av detta förslag. Polisen har nämligen haft uppgiften i decennier och det har hela tiden varit si och så med verkställandet.

Det finns dock andra självklarheter som inte ingår i den politiska överenskommelsen.

Ensamkommande minderåriga kommer även framöver att hanteras särskilt förmånligt och kostsamt. Ändå görs det bara undantagsvis någon kontroll om personen ifråga uppfyller kravet på att vara under 18 år. Om vederbörande är under 18 placeras han (det är sällan en hon) i ett så kallat HVB-hem som skapats för att ta hand om ”värstingar”. Det är en särskilt dyrbar vårdform med bland annat närvaro av vårdare dygnet runt. En plats kostar 750.000 kronor om året. En invandrare över 18 år kostar i storleksordningen 150.000 kronor per år. Merkostnaden för beräknade 40 000 underåriga är alltså 24 miljarder kronor! Det mesta helt i onödan. Varför ska en sexton- eller sjuttonåring ha tillgång till en dygnetrunt-dadda?

Det finns ett inslag i partiernas migrationsöverenskommelse som höjer och inte sänker kostnaderna. Alla kommuner ska tvingas vara med och ta emot flyktingar. Nu är det klar övervikt för små kommuner i avfolkningsbygder, ofta med tomma bostäder (som ibland är semesterbyar eller militärförläggnngar). Kostnaden för dessa underutnyttjade bostäder är några tusenlappar i månaden (även om det finns framgångsrika företag som skär emellan och tar 10 000 eller kanske t o m 20 000, men då är det bara klantig upphandling och nya sköna vinster för flyktingsindustrin). Nu ska alltså även kommuner som Danderyd vara med och ta emot flyktingar. Det är kommunen med landets dyraste bostäder. Under 20 000 i månaden lär vara svårt att få husrum för i Danderyd. Det är svårbegripligt varför skattebetalarna ska ställa upp och betala tio gånger så mycket som de behöver bara för att det ska finnas flyktingar i varje vrå av landet.