För en dryg vecka sedan började media svämmas över av information om “svininfluensan”. Hotet eskalerade och Världshälsoorganisationen WHO ökade risken för en pandemi till 5 på en sexgradig skala. Resande från Mexiko utsattes för trakasserier över hela världen. Och i Egypten passade de muslimska myndigheterna på att beordra slakt på landets 300 000 grisar (som ägs av den kristna minoriteten). Anledningen tycks vara att influensan kallats “svininfluensan” och att svin sköts av kristna – influensan sprids från människa till människa och anledningen till att den inte kallas Mexiko-influensan är att den mexikanska regeringen har lobbat skickligt. Inte en enda egyptier har drabbats av svininfluensan. Svinen har inga talesmän som är lika duktiga som mexikanska regeringen.

För varje dag som gick blev “paniken” i media allt värre. Personer som Du aldrig hört talas om framträdde som experter och beskrev vilka hot Du var utsatt för. Mediciner såldes som aldrig förr, liksom skyddsmasker. Myndighetspersoner av olika slag såg möjligheten att äntligen få utnyttja den makt som ligger latent i lagstiftningen. Äntligen!

Personer på högre ansvarsnivå, i Sverige till exempel folkhälsoministern Maria Larsson, försökte efter bästa förmåga tona ned risken, utan att vara alltför avvisande mot provocerande journalister.

Hotet om “svininfluensan” har redan kostat det svenska samhället miljonbelopp. Den reella bakgrunden till detta är att en enda kvinna drabbats av en lindrigare influensa efter ett besök i Chicago (hon är numer frisk och har inte smittat någon i sin omgivning). I hela världen har under de senaste två veckorna ett tjugotal personer avlidit, alla utom två i Mexiko. Bara i Mexiko avlider en vanlig dag cirka 4000 personer! Flera hundra av dem i sviterna av influensa eller liknande sjukdomar. “Svininfluensans” dödlighet går alltså inte att mäta ens i influensans verkliga centrum!

Uppmärksamheten kring “svininfluensan” är i förhållande till den skada den förorsakat extrem. Det ligger ett systemfel i ett samhälle där media över hela världen kan piska fram en panikliknande reaktion på något som av allt att döma är en högst normal företeelse, dessutom spridd i ringa omfattning.
Visst. Globaliseringen gör att en sjukdom i Mexiko idag kan sprid sig till Sverige på några dagar eller veckor. Medan det för hundra år sedan tog månader eller kanske år. Men riskerna måste hanteras med proportioner. Spanska sjukan 1918 kostade 50 miljoner människor livet (varav cirka 38000 i Sverige). Sedan dess har läkarvetenskapen gjort stora landvinningar. Pressen tycks inte ha gjort några landvinningar alls.