Mats Odell har hittills skött sig bra som finansmarknadsminister, även om tiderna varit bistra. Men nu har han tappat den ideologiska grundinställning som styrde honom rätt.

Odell har gett AP-fondernas styrelser order om att rösta emot bonusar till företagsledningarna i de företag där AP-fonderna är stora ägare. Förvisso kan man ha olika uppfattningar om bonussystemens effektivitet och om de är till aktieägarnas fördel. Rätt utformade bonussystem är säkert bra, felaktigt utformade bonussystem dåliga. Men det kan vi bortse från i det här fallet.

När AP-fondernas möjlighet att placera i aktier infördes var det efter en politisk kompromiss där man gav AP-fonderna rätt att placera i aktier för att höja avkastningen på pensionskapitalet, men samtidigt fastställdes att AP-fonderna inte alls skulle rösta på bolagsstämmorna. Det var ett borgerligt krav som socialdemokraterna accepterade. Skälet till att AP-fonderna inte skulle rösta var att placeringarna på inget sätt skulle fungera som de gamla löntagarfonderna. De skulle inte utgöra ett redskap för socialism eller planekonomisk kontroll av näringslivet.

Med tiden avskaffades reglerna som innebar att AP-fonderna inte skulle rösta på bolagsstämmorna. Men samtidigt var man mycket noga med att understryka att AP-fonderna var oberoende av varandra och att de på stämmorna inte skulle följa några politiska direktiv.
Så var det under den senaste socialdemokratiska regeringen.
Nu vänder kristdemokraten Mats Odell upp och ner på det som varit borgerlig politik i decennier: AP-fonderna ska inte vara redskap för politisk styrning av näringslivet. De ska enbart arbeta för att maximera avkastningen på pensionärernas pengar. Att de förra året förlorade gigantiska summor på placeringarna i aktier är en sak. Men det kan på inget sätt ursäkta att direktivvägen införa fondsocialism.