Marknaden gör underverk. I sjukvård och skola framförallt. Det är områden där vi mer än på andra håll behöver en rejäl marknadsekonomi, För att komma loss från den regleringsekonomiska tvångströja som gör dessa verksamheter i offentlig regi så ineffektiva.

Anmärkningsvärt nog finns det partier som vill slå vakt om den offentliga styrningen av sjukvård och skola. Trots att det är ganska enkelt att notera att en marknadsstyrd sjukvård och en marknadsstyrd skola ger bättre resultat till en lägre kostnad.

En samhällstillvänd politik bör alltså vara inriktad på att utvidga det område som styrs av marknaden, inte tvärtom. Här visar de högerorienterade partierna en avgörande misstro mot ett av fundamenten i den egna ideologin.

Som när Folkpartiet en gång i tiden (redan på Bertil Ohlins tid, på 1960-talet) inte vågade följa upp sin egen ideologi och stödja ett inte framlagt S-förlag om hyresregleringens avskaffande. Nu har vi Europas kanske sämsta bostadsmarknad, och det i ett system som infördes under Andra världskriget som ett sätt att möta krigstidens speciella behov.

Brister i sjukvård och undervisning löses bäst med mer marknadsekonomi. På bostadsmarknaden fungerar den fria delen (för välbärgade) bättre än den reglerade. Villor och bostadsrätter är inte så hårt reglerade som hyresrätter, men det är bara en del som har råd att handla på den ”exklusiva” villa- och bostadsrättsmarknaden.