Ingen kunde väl på allvar tro att något nytt skulle komma fram när Lars Borgnäs för femtielfte gången presenterade ett TV-program, denna gång uppdelat på tre avsnitt, om mordet på Olof Palme. Vi kommenterade programserien redan i förväg eftersom programmakarna ljugit friskt för dem som de kontaktat inför programserien (se Veckans Contra nummer 11 den 14 mars 1999). Contras tidigare ansvarige utgivare Christer Arkefors ställde till exempel upp för en intervju till ett program som skulle handla om kritiken mot svensk säkerhetspolitik under 1980-talet. Det visade sig istället vara ett program om Olof Palme och mordet på denne.

Programserien hade många andra märkliga inslag. En av huvudteserna var att polisen låst sig kring “den ensamme galningen” som mördare, trots att man under mer än ett år arbetade med den stora kurdiska konspirationen (dessutom arbetades det med en rad andra konspirationsteorier, något som inte kan ha varit okänt för programmakarna, vi har till exempel från en av dem fått kommentarer kring en artikel i Contra som tog upp en av dessa mer fantasifulla konspirationsteorier). En annan är att den av socialdemokratiska politruker helt kontrollerade SÄPO skulle vara säte för någon slags konspiration av högerpoliser. Samtliga SÄPO-chefer sedan P G Vinges avgång i början av 1970-talet har varit socialdemokrater (med reservation för att vi inte känner till sympatierna för den nuvarande chefen Anders Eriksson). Chef för den politiska övervakningen har under många år varit Bengt Lööw, känd socialdemokrat och gift med förra invandrarministern Maj-Lis Lööw. Även i övrigt har SÄPO varit en i stort sett socialdemokratisk organisation. Men i den nu sända programserien blir SÄPO något slags näste för högerinriktade politiska konspirationer.

Stort nummer gjordes av att förre Palme-utredaren Ingemar Krusell skrivit en mening i sin tjocka bok som troligen saknade täckning i utredningens grundmaterial, trots att Krusell trodde att han hade täckning. Denna mening var av ganska perifer karaktär men ältades ändå under flera minuter som ett led i försöken att underminera trovärdigheten för polisens utredare.

Vad ska man då säga om trovärdigheten för programmakarnas eget faktainsamlande? Visst, fakta samlade de in, men när det kom till att presentera fakta gjorde man sina egna fria tolkningar och klämde gärna i med påståenden som var rakt motsatta de fakta som man kände till, för att förstärka argumentationen. Vi har naturligtvis ingen insyn i huvuddelarna av arbetet med programserien, men vi kan notera följande beträffande de avsnitt som behandlade Contra.

  • I programmet påstods att en person vid namn Anders Larsson (som lämnat in ett märkligt “varningsbrev” till statsrådsberedningen en tid innan mordet på Olof Palme) hade vänner på Contra. Ingen på Contra hade haft någon som helst kontakt med Larsson sedan 1974. Enligt personer i Larssons omgivning var Contra under femton år fram till hans död Larssons främsta hatobjekt, något som var väl känt av programmakarna. Ändå påstås han ha kontakter med sina “vänner” på Contra!
  • En suggestiv panorering från Contras tidigare redaktionslokal i ett privatägt hus på Polhemsgatan 36 till SÄPOs och Rikspolisstyrelsens pampiga komplex på Polhemsgatan 30 kombineras med kommentaren att det var nära och bra för kontakterna mellan SÄPO och Contra. Ingen från Contra har besökt SÄPO på Polhemsgatan 30 och ingen från SÄPO har, såvitt Contra känner till, besökt Contra på Polhemsgatan 36.
  • Av sju “skumma” med bokstäver angivna SÄPO-medarbetare uppges en ha kontakter med med Contra. Contra har genom åren haft en enda kontakt med SÄPO och det var när vår fotograf åkte runt och fotograferade sovjetiska institutioner i Stockholm. SÄPO (som upptäckte saken, duktigt gjort SÄPO!) frågade då, 1985, vad vi sysslade med. Den person som ställde frågorna har sedan flyttat till Malmö och det kan inte vara denne som avses av uppgifterna i programmet att döma. Contra har i övrigt aldrig haft någon kontakt med någon som är aktiv inom SÄPO eller polisen.
  • I programmet framställs det som om Borgnäs åker till Bologna för att intervjua Christer Arkefors sedan C G Holm nekat att ställa upp för en intervju. Faktum är att Borgnäs kontaktade C G Holm sedan intervjun med Arkefors redan var genomförd.
  • På programseriens hemsida på Internet påstås det att Arkefors sagt att Palme var “landsförrädare”. Det säger han inte i programmet. Och han berättar för “Veckans Contra” att Borgnäs försökte få honom att säga det, “Anser Du att Palme var en landsförrädare?”. Arkefors svar: “Nej, det är väl att ta i”. På internet påstås han alltså ha sagt det rakt motsatta som han i själva verket sa.

De här punkterna kan tyckas vara oväsentliga och perifera. Visst. Men vi har inte haft möjlighet att jobba med research ett år om programseriens övriga innehåll. Det finns all anledning att misstänka att programserien även i övrigt handskats oförsiktigt med sanningen.

Allt betalas av tvångsvis uttaxerade licenspengar. Kolla in Rövartjänst i Kiruna AB!