Några förvirrade människor från Västeuropa har begivit sig till Irak för att agera som “mänskliga sköldar” inför ett eventuellt (troligt) krig. Tanken är att de genom sin blotta närvaro ska avskräcka från angrepp mot militära mål i Irak. I grunden ligger en rasistisk tanke, De tror att de som européer ska betraktas som “skyddade” mål, i motsats till irakier.

Irak (eller snarare Saddam Husseins regim i Irak) har inte varit sena att utnyttja den stekta sparv som flugit in i deras mun. De “mänskliga sköldarna” bjuds på mat, hotell och annan assistans. De placeras dessutom ut på strategiskt viktiga mål. Det har varit fråga om kraftverk, oljeraffinaderier och andra liknande militärt strategiska mål. De som begärt att få bli placerade vid sjukhus och liknande inrättningar har nekats detta av irakierna. Det har medfört att de flesta av de “mänskliga sköldarna” faktiskt rest hem. Men några finns kvar, och några av dem är faktiskt svenskar.

Det är inte första gången mänskliga sköldar dyker upp i krigshistorien. Det är lätt att känna igen det socialistiska tänkandet, där människan inte är värd något, men där de materiella tillgångarna är värda allt. Att sätta ut värdelösa människor vid värdefulla materiella mål (ett oljeraffinaderi till exempel) passar alltså utmärkt för det irakiska socialistiska baath-partiet. Man har haft socialistiska trosbröder som föregångare.

Det nationalsocialistiska Tyskland använde mänskliga sköldar aktivt genom att till exempel förlägga allierade krigsfångar i övervåningen av Gestapohögkvarteret i Köpenhamn, så att byggnaden inte skulle bombas. Av den anledningen (Köpenhamn var inte det enda exemplet) formulerades efter Andra världskriget hårda regler mot användning av mänskliga sköldar. De reglerna gäller inte bara dem som uppträder som “sköldar” utan också den som tillåter att så sker. Om regeringen i Irak använder sig av “mänskliga sköldar” är det en krigsförbrytelse, som kan straffas därefter.

Enligt “Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War” (4:e Genève-konventionen) så är användandet av “mänskliga sköldar” absolut förbjudet. Om självmordskandidaterna ställer upp frivilligt (på grund av mentala störningar, ideologisk övertygelse eller liknande) eller inte spelar ingen roll.

“Article 28: The presence of a protected person may not be used to render certain points or areas immune from military operations.” Denna artikel är specifikt tillkommen för att förhindra bruket av “mänskliga sköldar”.
Om Du vill läsa mer om Genève-konventionen kan Du gå in på: Geneve-konventionen

De som reser till Irak i avsikt att uppträda som mänskliga sköldar bidrar till att den irakiska regimen begår krigsförbrytelser.

Krigets lagar har tillkommit för att skydda civilpersoner. De gör det bland annat möjligt att skilja mellan ouniformerade terrorister och uniformerad militär som använder militärt våld under kontrollerade former.

Det är inte att förvåna att det är just socialistiskt orienterade personer som anser att det är bra med krigsförbrytelser som drabbar civilpersoner. För socialister har människan inget – eller endast ett materiellt – värde.