Marita Ulvskog och andra rabiata socialister har klagat på maktkoncentration i media när till exempel Expressen köper GT i Göteborg, när Marieberg (Dagens Nyheter) köper Sydsvenska Dagbladet och när Marieberg via Finland ökar sitt ägande i TV4.

Man kan fråga sig om de där grottmänniskorna som kallar sig socialister över huvud taget har några hjärnor. Inom media har vi ju sett en drastiskt minskad maktkoncentration under senare år. Den makt som tidigare var helt koncentrerad till politiska beslutsfattare finns idag utspridd på marknaden. Det finns inte bara ett radio- och TV-företag utan många. Och eftersom framgång på marknaden bara blir möjligt om bolaget kan få bra betalt för reklamen krävs många tittare. Idag är det folket som bestämmer vad vi får se på TV – inte beslutsfattare i kanslihuset.

Och folket bestämmer att vi ska få se såpoperor – för övrigt en uppfinning av det amerikanska företaget Procter & Gamble, som insåg att TV var en lysande kanal för att göra reklam för företagets tvättmedel och tvålar (soap), men tyvärr var de enda som tittade på det nya mediet TV i början av 1950-taklet unga tekniktokiga män och det var medelålders husmödrar som svarade för inköpen av tvål och tvättmedel till hushållen. Alltså skapade Procter & Gamble världens första “soap opera”, för att få den egna målgruppen att titta på TV. Men alla vill inte titta på såpoperor och det kommer ett ökande utbud av högkvalitativa alternativa kanaler. Internationellt har vi nyhetskanaler som CNN och Sky eller populärvetenskapskanalen Discovery. En svensk nischkanal är TV8, som försöker göra program för en kvalificerad publik.

Idag har TV-tittaren ett helt annat utbud att välja mellan än på den tiden Marita Ulvskog själv arbetade inom mediabranschen. Det irriterar henne. Hon skulle naturligtvis mycket hellre se att alla tvingades titta på den ena eller den andra av de två statliga kanalerna. Eller kanske allra helst den enda. Då kunde man tala om maktkoncentration, när Olle Björklund (meste nyhetsuppläsaren på Sveriges enda TV-kanal) var Sveriges mest inflytelserike person.

Vi ska vara oerhört tacksamma över att den tiden är över. Och det är de fria marknadskrafterna som har sett till att den socialistiska styggelsen maktkoncentration i media är ett minne blott.