Socialdemokraten Bengt Lidforss skrev om lössen i den röda fanans veck i tidningen Arbetet den 22 december 1905. Han syftade på odemokratiska krafter som försökte främja sina åsikter med hjälp av den socialdemokratiska ungdomsorganisationen. Det som då – 1905 – var ungsocialisterna blev efter många namnändringar, splittringar och sammanslagningar under Andra världskriget ett tyskvänligt nationalsocialistiskt parti – Socialistiska Partiet – under gamle SSU-ordföranden Nils Flygs ledning. 1917 startades ett nytt Socialdemokratiskt Ungdomsförbund med demokratiska krafter i spetsen. Eftersom det gamla SSU bytt namn (så småningom till Socialistiska Partiet) kunde det nya SSU ta upp det gamlas namn.

Sedan dess har SSU stått upp i kampen för ett demokratiskt och reformistiskt samhälle. Men nu är det slut med det.

I veckan skickade SSUs riksordförande Ardalan Shekarabi och dess Stockholms-ordförande Maryam Yazdanfar ett öppet brev till Dagens Nyheter. Brevet presenteras under rubriken “Vem tar ansvar för den allmänna debatten?” och är av en karaktär som man dessvärre sett i totalitära kretsar – men aldrig i en demokratisk sammanslutning. En politisk organisation, en del av regeringspartiet, anser sig kunna tala om för landets största tidning vad som ska publiceras och inte publiceras i tidningen.

Det är sådant som kan inträffa i Shekarabis/Yazdanfars fädernesland Iran. Det är sådant som kunde inträffa i nationalsocialismens Tyskland (dock inte i Sovjetunionen, för där ägdes alla tidningar direkt av staten och problemet med olydiga tidningar uppstod aldrig). I brevet protesterar SSU mot att en tidning – Dagens Nyheter – inte underordnar sig de politiska normer som SSU ställt upp när tidningen publicerar debattinlägg.

Dagens Nyheter publicerade den 25 november ett debattinlägg av journalisten Magnus Karaveli. Karaveli är kritisk mot att islam ska få ökat inflytande i Sverige och pekar på positiva erfarenheter från sitt eget fädernesland Turkiet, där man sett till att skilja religion och stat, på samma sätt som i Sverige. Karaveli misstycker till islamiska gruppers försök att påverka det svenska samhället och vill slå vakt om den svenska kulturen. Den som flyttar till Sverige bör vara beredd att anpassa sig till vissa grundvalar för det västerländska demokratiska och sekulära samhället, menar Karaveli.

Sådant får man inte tycka enligt paret Shekarabi/Yazdanfar. De kräver att Dagens Nyheter ska undersöka författarens bakgrund innan ett inlägg publiceras – att vara av turkisk härkomst som Karaveli är alldeles uppenbart inte acceptabelt. Vidare krävs att DN ska tänka efter vilka avsikter och syften som finns med publiceringen av en artikel. Att ha en avsikt att slå vakt om ett sekulärt samhälle, som Karaveli, är alldeles uppenbart inte acceptabelt. Paret vill också stoppa odemokratiska krafter på Sveriges största debattsida.
Med det sist citerade kravet utestänger de sig själva från all debatt i DN framöver. Det ska vi vara tacksamma för. Politiska organisationer ska hålla tassarna borta från den fria pressen. Det gör demokratiska politiska organisationer. SSU har genom paret Shekarabi/Yazdanfars inlägg mält sig ur den demokratiska gemenskapen. Kanske kommer moderpartiet, som 1917, se till att det bildas en demokratisk ungdomsorganisation som kan ersätta den som förfallit åt totalitarismen.

Magnus Karavelis artikel
SSUs öppna brev

Vi har i texten ovan använt ordet “fädernesland” i dess ursprungliga bokstavliga betydelse, det land från vilket personens far kommer