Oppositionen har gång på gång röstat ner regeringens förslag. Men regeringen struntar i det.

Det hela beror på att oppositionen inte på allvar slåss för sina förslag i Riksdagen. Normalbeslutet när regeringen förlorar en omröstning är ett så kallat tillkännagivande. Det innebär att Riksdagen meddelar Regeringen vad Regeringen bör göra, normalt i form av att Regeringen bör lägga fram ett nytt förslag i enlighet med Riksdagens beslut. Regeringen har hanterat tillkännagivandena på tre olika sätt: Man har låtit Riksdagens beslut försvinna i en ny ändlös utredning, man har helt struntat i beslutet eller undantagsvis har beslutet verkligen expedierats.

Riksdagens ”tillkännagivanden” är vanligen en beställning på ny lagtext, som den förväntar sig att Regeringen ska ordna till. Men Riksdagen har faktiskt en helt annan möjlighet, att direkt anta en ny lagtext.

Det kan kanske tyckas som att det är svårt att utforma en hållbar ny lagtext. Och det är det. Men Riksdagens utskott har alla juridiskt kompetent personal som skulle klara av detta om de fick en beställning från utskottsmajoriteten. Och klarar inte utskottskansliet självt av att formulera en lagtext har de alla möjligheter att hyra in den expertis som behövs. Till exempel i form av höga domstolsjurister.

Nuvarande ordning tyder på en brist på politisk vilja från oppositionen. Det är dags att ändra på det. Inga mjäkiga tillkännagivanden som Regeringen struntar i utan konkreta lagar som träder ikraft när Riksdagen fattat beslutet.