Det är tre månader kvar till nästa riksdagsval och vi har just fått veta att två miljoner av de röstberättigade har utländsk bakgrund. Snart kommer som ett brev på posten krav på att höja gruppens låga valdeltagande.

Det är alldeles fel. Valdeltagandet är lägre än hos röstberättigade med svensk bakgrund. Men det borde vara ännu lägre än det är.

Många av personerna med utländsk bakgrund saknar förankring i det svenska samhället. De tar till sig nyheter främst från sina garnla hemländer på ofta statskontrollerade TV-kanaler. Och inte blir det bättre när de lyssnar på Sveriges Radios sändningar på arabiska, somaliska och kurdiska där redaktionerna inte klarar av att översätta ens de enklaste saker som framförs av de svenska riksdagspartierna. En del av de röstberättigade talar inte ens svenska och förväntas ändå kunna vara med och utse landets styrelse.

Det finns invandrare som beslutat sig för att flytta till Sverige för gott, som har lärt sig svenska språket och satt sig in i svensk politik, som vet vad de svenska partierna står för. De invandrarna gör ett rationellt val och får gärna vara med och välja landets styrelse.

Sedan finns det de som inte lärt sig svenska språket och inte satt sig in i svensk politik. Som kanske får sin kunskap om partierna från Sveriges Radios förfalskade nyhetssändningar. De invandrarna borde själva inse att de inte bör påverka valet av Sveriges framtida styresmän.

De politiska partierna borde också hålla sig goda för att uppmana dem att rösta. Men det finns ett parti – S – som framgångsrikt brukar satsa på just dessa väljare. Det borde de hålla sig goda för.