Svenska Kyrkan höll för ett par veckor sedan Kyrkomöte. Med 176 röster mot 62 beslöt Kyrkomötet att införa enkönade äktenskap och därmed röstade Kyrkomötet ner 19 kapitlet i Matteus evangelium, där Jesus undervisar om äktenskapet.

Så här säger Skriften: “Han svarade: ‘Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har sammanfogat skall människan inte skilja åt’ “. (vers 4-6). Några verser senare visar Jesus lärans stora tolerans för dem som lever på ett annat sätt: “Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig” (12 versen). [Svenska Folkbibelns översättning]. Men det är man och hustru som gifter sig. Enligt Jesus. Men inte enligt Kyrkomötet.

Kyrkomötet består till största delen av ledamöter som representerar de vanliga politiska partierna. Även de partier vars väljare är mest “gudlösa” finns representerade (enligt väljarundersökningarna är det vänsterpartister och sverigedemokrater som är minst intresserade av religion och kyrkliga frågor, men likafullt har de skaffat sig 3 respektive 7 platser i Kyrkomötet).

195 av 251 ledamöter tillhör något av åtta “vanliga” rikspartierna (före årets val till Kyrkomötet var det 200 av 250 ledamöter – det var förra valets ledamöter som deltog i årets Kyrkomöte). De åtta partierna har alla sekulära program och agendor som inte alltid låter sig kombineras med de eviga sanningarna. Men ändå är det de som ska styra kyrkan. Dags för kyrkans medlemmar att tänka ut nya metoder så att inte fler delar av evangelierna blir nedröstade.