När turkarna 1915 genomförde folkmordet mot den kristna armeniska befolkningen i det som idag är östra delen av Turkiet skaffade man sig medbrottslingar genom att utlova att de armeniska invånarnas jordegendomar skulle få tas över av dem som deltog i folkmordet. Det var kurder som raskt anslöt sig till de turkiska mördarna. Sammanlagt 1,5 miljoner armenier mördades och hela den armeniska kristna kulturen försvann från det område som idag är Turkiet. I de tidigare armeniska delarna av landet bor idag i stor utsträckning kurder, som med regimens goda vilja lade beslag på det som en gång var kurdisk egendom. Armenien anses vara världens äldsta kristna land. Kristendomen introducerades av apostlarna Taddeus och Bartolomeus redan omkring år 40 e Kr. Kristendomen blev statsreligion i Armenien år 301. Det var det första landet i världen där det skedde. Armenien omfattade på den tiden stora delar av det som idag är nordöstra Turkiet. Idag är bara en liten del av det gamla Armenien kvar som armeniskt land.

Dagens sunni-muslimska terrorister i Syrien och Irak använder de turkiska folkmördarnas gamla modell för att få med sig den muslimska lokalbefolkningen på att jaga iväg och/eller mörda kristna och jezidier. Jezidier är anhängare av en religion som lånat delar av den gamla persiska religionen zoroastrism (som idag mest finns i Indien), av kristendomen och av islam. Jezidierna anses av muslimer vara djävulsdyrkare och ses därför som ännu värre fiender än judar och kristna. Muhammed respekterade i sina uppenbarelser de kristna och judarna, de skulle bara behöva betala straffskatt, jizya, om de ville behålla sin religion. Jezidier, som inte fanns på Muhammeds tid, räknas till dem som inte är “bokens folk” (muhammedaner, kristna och judar). Dem kan en muhammedan slå ihjäl om de vägrar att gå över till islam. Detta till skillnad från kristna och judar, som visserligen i praktiken också slås ihjäl, men där åtminstone lärda muslimer anser det vara fel. De ska bara diskrimineras genom extra skattepålagor och noll inflytande över samhällets styre.

De al-Qaida-inspirerade sunnitiska jihadister som verkar inom ramen för terrororganisationen ISIS använder sig nu av turkarnas gamla lockbeten. Lokalbefolkningen lockas att medverka i folkmordet genom att de utlovas den egendom som ägs av jezidier eller kristna. Jezidier och kristna flyr med bara kläderna på kroppen.

Turkarna klarade sig undan det internationella samfundets dom för vad de gjorde sig skyldiga till 1915. Västs svaga reaktioner mot vad som pågår i Irak och Syrien idag antyder att araberna kan lyckas med att upprepa turkarnas illdåd utan den reaktion som den förtjänar.

Västerlandet bör samla sig till en enad aktion. Vi har haft nog av folkmord i världen under det gångna seklet.