En kanske lite underlig uppmaning i Veckans Contra så här i valtider. Men det är faktiskt ett gott råd som vi inte vill att våra läsare ska missa. Och det är bäst att slå till genast.

I måndags förbjöds tillverkning och import av dammsugare med en effekt över 1600W i hela EU. En rejäl hushållsdammsugare har hittills haft en effekt på omkring 2000W. Än så länge finns de gamla dammsugarna kvar i distributionssystemet, så slår Du till nu kan Du fortfarande få en dammsugare med god sugeffekt. Kolla bara specifikationerna! Använder Du bara smådammsugare klarar Du Dig med 1600W, men har Du en normalstor bostad som blir normalsmutsig behöver Du rejälare grejor. Den dammsugare som var bäst i konsumenttester, en Miele, hade 2200Ws effekt.
EU säger att gränsen ska gå ner till 900W 2017.

Effektbegränsningen har tillkommit av energisparskäl. Men med lägre effekt kommer självklart dammsugartiden att öka. Folk vill ju få rent. En dammsugare används dessutom bara någon timme i veckan. Energibesparingen för ett vanligt hushålls dammsugning kan motsvara 0,1 procent eller mindre för en familj med eluppvärmning och 1 procent eller mindre för en ensamstående i en liten lägenhet.

Behöver vi beskäftiga byråkrater i Bryssel som bestämmer vilka dammsugare vi ska få köpa? Eller är det något vi kan klara av själva? Miljöpartister som vill ha smutsigt hemma kan ju redan idag köpa en dålig dammsugare med låg effekt.