EU-domstolen avkunnade ytterligare en dom där man kräver att föratgen ska ägna sig åt könsdiskriminering.

Man kan tycka att det som EU-domstolen sysslar med är löjligt. Men deras verksamhet är värre än så. Den är samhällsfarlig.

Domstolen har tidigare fastställt att frisörer inte får ta olika betalt för att klippa män och kvinnor. Eftersom kvinnor både har mer hår och mer avancerade frisyrer är det uppenbart att domen är ett beslut om att diskriminera män. Dvs en man ska tvingas betala i genomsnitt mer per arbetstimme för att få samma arbete utfört som en kvinna får. Nu tar frisörerna ganska lätt på den löjliga domen, de flesta har fortfarande herr- och dampriser på klippning, några har gått runt domen genom att inte ta betalt per klippning utan per minut… För det tar inte många minuter att klippa en tunnhårig äldre man, medan det tar mångdubbelt längre att klippa en hårfager ung dam. Resultatet blev sänkta herrpriser och höjda dampriser. Ändå kräver domstolen “samma” priser.

Den här gången handlar domen om försäkringar. Premier ska inte få vara olika för män och kvinnor säger EU-domstolen. Fast den i själva verket fastslår gravt könsdiskriminerande regler. Inom bilförsäkringsområdet har bolagen statistiskt belagt att unga män är den mest riskabla gruppen att försäkra. Alltså betalar de unga männen mest i försäkringspremier (därnäst kommer medelålders kvinnor). Nu blir det stopp för det. Alla ska betala lika. Resultatet blir att priserna går upp, eftersom bolagen inte kan anpassa sina premier till de verkliga riskerna. De måste ta ut en marginal som täcker förhållandet att de kan få en ofördelaktig kundsammansättning.Alla får betala mer, utom de unga männen. Försäkringstagarna sammanräknade får betala mer. Försäkringsbolagen kommer att kunna ta ut ökade vinster, eftersom riskerna ökar.

Samma snedförhållande blir det med dödsfallsförsäkringar. Eftersom män dör i genomsnitt yngre har försäkringsbolagen noggrant beräknade premier som är dyrare för män jämfört med kvinnor. Det blir nu förbjudet (från december 2012). Resultatet blir att män kan komma undan billigare för en dödsfallsförsäkring (vilket ju egentligen kvinnorna tjänar på, för det är de som får pengarna vid mannens död). Problemet är att om premien inte motsvarar risken, så kommer bolagen att tvingas höja premierna för att ta ut marginal för en ofördelaktig kundstruktur. Dyrare försäkringar!

Motsatt blir det med pensionsförsäkringar. Eftersom kvinnor lever längre har de (vid livsvarig utbetalning) fått mindre utbetalningar i kronor/månad jämfört med en jämnårig man. Kalkylen är ganska enkel. Eftersom en kvinna lever längre kommer hon när hon dör att ha fått lika mycket som mannen. Men fördelat på fler månader. Nu ska det bli förbjudet att räkna på det sättet. Eftersom det är frivilligt att teckna försäkringar är det möjligt att ta ut pensionen på ett annat sätt. Ta ut försäkringen på tjugo år, då blir utbetalningen exakt lika för män och kvinnor redan idag. Det blir ganska självklart att män kommer att gå över till tidsbegränsade utbetalningar, annars får det ju inte tillbaka de pengar de betalt in i försäkringspremier. Resultatet blir att – eftersom det bara blir kvinnor kvar med livsvariga försäkringar – premierna blir desamma som de varit tidigare för kvinnor. Skillnaden blir att män inte får möjlighet att teckna livsvariga pensioner på rimliga villkor. Säg att de väljer att ta ut försäkringen på tjugo år, då blir resultatet i förlängningen att män över 85 kommer att bli en ur samhället utstött grupp som kommer att tvingas leva på sociala allmosor. Eftersom EU-domstolens dom hindrar dem från att teckna en försäkring som motsvarar den risk de innebär för försäkringsbolaget.

Det finns ytterligare en EU-faktor som kommer att göra det mycket svårare för medborgarna att få en rejäl pension framöver. Enligt ett EU-direktiv som är under arbete ska pensionsbolag som tar risker tvingas bygga upp stora egna kapital, kapital som naturligtvis kostar kunderna pengar. För ägarna kommer att kräva avkastning på kapitalet. Det här drabbar just de bolag som tar risker och erbjuder livsvariga försäkringar. Den som bara tar emot sparande och betalar ut det på fastställd tid behöver inte alls mycket kapital. Följden av det nya EU-direktivet blir att det blir mycket dyrt att försäkra sig för “risken” av ett långt liv. Domen om krav på könsdiskriminerande premier gör det svårare för män att få ett rimligt försäkringsskydd om de skulle bli gamla. Kapitalkraven gör det i förlängningen orimligt dyrt även för kvinnor.

EUs rättsprocesser och direktiv gör att hela grundidén med en pensionsförsäkring blir omöjlig. Alla kan skaffa sig ett sparande som räcker något eller kanske ett par decennier efter pensionsåldern. Den som lever länge kan därefter räkna med att bli ett socialfall på ålderns höst, eftersom det inte kommer att finnas möjlighet att teckna några lämpliga försäkringar till rimliga priser.