Socialdemokraterna har ända sedan 1917 (då föregångaren till Vänsterpartiet grundades) varit ett principfast anti-kommunistiskt parti. Så var det ända till november 2008 då Mona Sahlin bjöd in Vänsterpartiet att delta i ett trepartisamarbete i syfte att uppträda gemensamt vid valet 2010. Och om möjligt därefter ingå i en regering.

Socialdemokraterna hade fram till dess gjort osannolikt stora framgångar i opinionsundersökningarna. I februari 2008 hade partiet ensamt 45,5 procent i Sifos undersökning, vilket dock var en tillfällig topp. Under hela början av 2008 varierade stödet annars mellan 41,4 och 43,6 procent. I oktober 2008 låg siffran på 42,5 procent. Sedan kom alliansen med Vänsterpartiet och på ett halvår sjönk stödet tillbaka till valresultatsnivån, 35 procent. Där låg sympatierna kvar till maj 2010. Under hela 2009 och början av 2010 hade alla de tre partierna i den rödgröna koalitionen duckat inför kravet på att precisera sin politik. Den 3 maj kom en gemensam rödgrön budget med höjda inkomstskatter, slopade RUT-avdrag, höjd bensinskatt, höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar och löfte om återinförande av förmögenhetsskatten. När förslaget presenterades var Sifos maj-undersökning redan på gång (och genomslaget av ny politisk information brukar dessutom dröja cirka två veckor) och resultatet blev 34,3 procent. Sedan gick det raskt utför och partiet ligger nu på ungefär samma nivå som vid 1911 års val, 28,5 procent.

Märk väl att det är två stora nedgångar i opinionssiffrorna för Socialdemokraterna. Den första när överenskommelsen om samarbete med Vänsterpartiet träffades. Den andra när det blir klart att Vänsterpartiet har ett mycket stort inflytande på vilken politik som förs av de rödgröna.
Svenska folket protesterar mot dem som vill politiskt samarbeta med ett kommunistiskt parti.

Det gäller även många “gråsossar”. Bara idag har två respekterade personer med decennielånga knytningar till Socialdemokratiska Partiet tillkännagett att nu är det nog. Mona Sahlin och Vänsterpartiet blev för mycket. Leif G W Persson berättar i Expressen att han redan röstat på Kristdemokraterna efter att i hela sitt liv ha röstat på Socialdemokraterna Leif G W Persson. Rysslandsspecialisten och kommunistexperten Staffan Skott berättar på Newsmill att han inte röstar alls i år. Han har varit medlem i Socialdemokratiska Partiet i femtio år och aldrig röstat på något annat. I år valskolkar han. Staffan Skott

Aftonbladet har anmärkningsvärt nog fungerat som en vanlig nyhetstidning till för cirka en vecka sedan. Då blev Aftonbladet en socialdemokratisk propagandabroschyr. Men Aftonbladets främsta politiska kommentator, Lena Mellin, har vägrat att finna sig i att tåga patrullo med partikoryféerna. Hon tog sig till exempel idag friheten att utnämna Jan Björklund till bästa man i gårdagens TV-utfrågning i TV4. Lena Mellin

Vi bifogar denna gång ett diagram för att effekten av Socialdemokraternas samarbete med Vänsterpartiet ska bli tydliggjord.