I Eskilstuna har det nyligen kommit fram att ledamöter i olika kyrkliga organ inte har följt reglerna för vilka ersättningar ledamöterna ska få. Ledamöterna har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, men när revisionsbyrån Komrev granskade saken visade det sig att politikerna tagit ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst, även när de inte förlorat något. Sju politiker, alla socialdemokrater, hade under de senaste åren fått 181.000 kronor för mycket i ersättning. Politikerna kunde inte styrka att de förlorat någon arbetsförtjänst och deras arbetsgivare hade inte gjort några avdrag. I ett fall hade arbetsgivaren gjort ett avdrag på 10 procent, men politikern, Gunilla Johansson, hade vid flera tillfällen begärt och fått ersättning som om hela lönen försvunnit. Extra pikant var att en av dem som fått pengar utöver vad han var berättigad till var kyrkorevisorernas ordförande Bertil Hedspång, som förra året själv gick ut hårt och underströk att bara dokumenterade löneavdrag gav rätt till ersättning. För Hedspång var det dock fråga om ett mindre belopp – 2.367 kronor. Desto mer då för kyrkonämndens vice ordförande Claes Bidebo som fått 63.723 kronor för mycket i ersättning. Bidebos reaktion på kritik som riktats mot honom var anmärkningsvärd: Han klagade på att revisorerna bara kritiserade dem som tagit ut mer än 1600 kronor i ostyrkt ersättning…

Eskilstuna är en kommun som styrts av socialdemokraterna sedan 1920-talet och även den kyrkliga samfälligheten hade socialdemokratiskt styre under den period som granskats (till och med 1998). De granskade kyrkopolitikerna har även haft politiska uppdrag i kommunen, men kommunen, som fortfarande styrs av socialdemokraterna, vill inte göra någon motsvarande granskning, enligt vad ordföranden i kommunstyrelsens arbetsutskott, Kristina Eriksson, säger till lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren. Trots att ersättningsreglerna i kommunen i princip varit desamma som i den kyrkliga samfälligheten. Man kan väl tänka sig att det skulle bli ett eller annat otrevligt avslöjande för makthavarna.

När kyrkonämnden skulle behandla frågan om ersättningarna var osedvanligt många jäviga och fick lämna mötet. Det gällde även den nye ordföranden, moderaten Göran Berg, som vid ett tillfälle fått 800 kronor i ersättning som inte kunnat styrkas. Kyrkonämnden beslöt vid sammanträdet att kräva tillbaka pengarna, men det anser socialdemokraternas ordförande i Eskilstuna, Alf Egnerfors, vara orimligt. Reaktionen från de utpekade politikerna varierar, någon har avgått från alla updrag, någon har lovat att betala tillbaka alla pengarna och Claes Bidebo, som är skyldig mest, tänker inte betala.