Man kan förvisso ha en hel del kritiska synpunkter på USAs utvidgade roll som “världspolis”, särskilt efter Sovjetunionens fall eftersom USA inte längre har några balanserande krafter. Men det känns ändå tryggt att de mest avancerade vapnen finns i en demokratisk stat.

Frågan är emellertid hur länge vi ska få behålla den tryggheten. Det amerikanska representanthuset har tillsatt ett särskilt utskott för att granska det kinesiska atomspioneriet i USA. Utskottet har nyligen avgett en rapport som kallas Cox-rapporten, efter ordföranden Christopher Cox. I rapporten konstateras att Kina lagt beslag på hemliga uppgifter om vartenda kärnvapen som finns i de amerikanska förbanden för närvarande. Det här spioneriet har pågått under tjugo år.

Bland annat har kineserna kommit över uppgifter om konstruktionen av neutronbomben och tekniska specifikationer för inte mindre än sju olika nukleära stridsspetsar ­ dvs alla de typer som för närvarande finns monterade på USAs långdistansrobotar.

Spioneriet har varit brett upplagt och dels omfattat insamlandet av en rad små och obetydliga informationer som sammanställts och analyserats i Kina, men också genom penetration av hemliga amerikanska datasystem som innehållit information om stridsspetsarna. Vidare har ett antal tekniker och vetenskapsmän direkt lämnat uppgifter till kineserna.

Kineserna har bjudit in anställda vid olika försvarslaboratorier till Kina, och särskilt spelat på den etniska aspekten när det varit fråga om amerikaner av kinesiskt ursprung. Kineserna har också passat på att utnyttja information som man kommit åt i samband med uppskjutningar av amerikanska satelliter (som sålts på kommersiella grunder till amerikanska företag). Rapporten pekar ut Hughes Electronics och Loral Space Communications, som brutit mot säkerhetsföreskrifterna i samband med uppskjutning av satelliter i Kina.

De tekniska uppgifter som kineserna nu kommit över förväntas bli utnyttjade i kinesiska robotar och stridsspetsar som kommer att bli färdiga de närmaste åren. Redan idag finns en betydande oro över att kinesiska robotar kan nå de västra delarna av USA, och redan inom några år lär tekniken ha utvecklats så att kineserna kan nå hela USA. Samtidigt har det av Ronald Reagan igångsatta rymdförsvarsprojektet Strategic Defense Initiative (populärt kallat Stjärnornas Krig) gång på gång försenats, både på grund av budgetnedskärningar och på grund av tekniska problem. Först förra veckan lyckades man med en testrobot skjuta ned en missil av interkontinental typ – och det efter ett halvdussin misslyckade tester under det senaste året. Rymdförsvaret är alltså för närvarande mycket ihåligt och ett ganska osäkert projekt – både tekniskt och finansiellt.

Det förtjänar avslutningsvis att påpekas att en av de många Clinton-skandalerna har kopplingar till Kina. Bidrag till Clintons presidentvalskampanj överskridande tillåtna maximibelopp förmedlades av personer med koppling till kinesiska intressen. Bland annat fick Johnny Chung, en amerikan av kinesisk härkomst, som arbetade med att samla in medel till det demokratiska partiets valkampanj 1996, in 300.000 dollar i bidrag som kom via dottern till en av Kinas högsta militärer. I utbyte ordnades så att ett antal nyckelpersoner i det kinesiska etablissemanget fick träffa både president Clinton och handelsminister Ronald Brown. Det finns ytterligare tveksamma kampanjdonationer som kopplats till gentjänster mot kineserna.