I botten av lågkonjunkturen i början av 1990-talet ökade effektiviteten i svenskt näringsliv snabbt. Företagen tvingades rationalisera så hårt att bara de mest produktiva delarna blev kvar. Några år senare skedde motsvarande neddragningar – om än långtifrån så drastiska – i den offentliga sektorn. Där blev verksamheten dock knappast effektivare, men åtminstone något billigare, eftersom verksamhetens omfång drogs ner.

Men effektiviteten har fortsatt att öka och nu under ökad sysselsättning. Nu får även den mindre produktiva delen av arbetskraften arbete. Skälet till att effektiviteten i samhället ökar den här gången är att kapitalutnyttjandet effektiviseras. Tidigare har vi i Sverige haft stora kapitalansamlingar som låsts i ineffektiva verksamheter. Dessa verksamheter har styrts av anonyma kollektiv som inte krävt effektivt utnyttjande av kapitalet. Sammanlagt har hundratals miljarder varit undangömda i sådana verksamheter. Men vi har sett sådant kollektivt kontrollerat kapital frisläppas och individualiseras. Föreningsbanken och Sparbanken blev bägge aktiebolag för att sedan slås samman. De tidigare bankkundernas kapital omvandlades till aktiekapital och plötsligt ställdes krav. FöreningsSparbanken är den bank som snabbast har förbättrat effektiviteten, även om de fortfarande har en bra bit kvar till de bästa i branschen. Ett par ömsesidiga försäkringsbolag omvandlades till aktiebolag. Och snart kommer tjänstepensionsföretaget SPP att släppa 75 miljarder kronor i låst kapital, som kommer att återföras till de företag som betalat pensionsförsäkringarna. Stadshypoteks stora anonyma kapital privatiserades och effektiviserades. Konsumentkooperationen (Konsum) har sålt ut större delen av sin tillverkningsindustri och man håller nu inte längre ineffektiv verksamhet under armarna på medlemmarnas bekostnad. De många kooperativt drivna eldistributionsföretagen har privatsierats eller köpts upp av de kommersiella elföretagen. Telia har utsatts för konkurrens och telefonkostnaderna har sänkts drastiskt, samtidigt som volymerna har mångdubblats genom bättre tjänster. Snart kommer även Telia att säljas ut och ytterligare en möjlighet att gömma undan slösaktig misshushållning med anonyma kapitalresurser kommer att försvinna. Lantbrukskooperationen är fortfarande långt efter den här utvecklingen, men även där kommer säkert med tiden krav att ställas på effektivare drift och slut på förlustbringande verksamheter.

Visst hjälper ökad användning av IT till att öka effektiviteten. Men glöm inte att frigörandet av det låsta kapitalet har varit och är nog så väsentligt.

Mer om Elian Gonzalez

Som vanligt är det dubbla budskap från kommunistdiktaturen i Havanna. Fidel Castro kräver att Elian Gonzalez ska utvisas till Kuba, eftersom hans pappa, som gifte sig och skaffade barn med en annan kvinna, ungefär när Elian föddes, bor där. Arianne Horta lyckades fly till Florida i november förra året. När den motordrivna flotten måste återvända till Kuba på grund av motorproblem blev Arrianes dotter kvarlämnad. Idag finns mamman i Miami och dottern ensam på Kuba. Arianes dotter är precis som Elian sex år. Naturligtvis nekar diktaturen på Kuba en återförening mellan mor och dotter.