En svensk – och en ganska unikt svensk – sed är att inemot halva befolkningen ser på Kalle Ankas julprogram på TV. Denna sedvänja har en mycket politisk bakgrund, som få tänker på. Disneys program var populära bland tittarna redan i TVs barndom. Men med en av socialistiska politiker kontrollerad monopolkanal dröjde det inte länge förrän Kalle Anka skulle stoppas, eftersom han ansågs sprida kapitalistisk propaganda. Istället köptes program och programkoncept in från Sovjet, Tjeckoslovakien och Östtyskland (Drutten, Televinken med flera för dem som är gamla nog att komma ihåg). Som ett litet andningshål visades ett Kalle Anka-program varje julafton. Men det var enda gången på hela året som Kalle och hans vänner uppträdde i svensk TV. Behovet av Kalle Anka var större än så och därav den unikt svenska sedvänjan att mangrant titta på Kalle Anka på julafton. Det socialistiska förbudet ledde i praktiken till att Kalle blev en del av den svenska jultraditionen. Först när TV3 började sända TV via satellit från London kom Kalle Anka tillbaka på allvar i svensk TV. Och efter några år hos TV3 köpte även Sveriges Television in Disney-programmen och började sända dem på bästa barntid i helgerna. Med stor framgång. Men det var alltså enbart ett motdrag mot en konkurrent när monopolet väl upphävts.

Nu har Sveriges Television fått en ny chef och bistrare tider väntar åter. En av de första saker som kommit fram från den nye TV-chefen Mikael Olsson är att Kalle Anka bör försvinna från julafton. Mikael Olsson har mycket riktigt en bakgrund i Sveriges Kommunistiska Parti och FNL-rörelsen, två organisationer som hyllade den väpnade kommunistiska revolutionen och hade massmördaren Mao Tse-tung (värre än Hitler räknat i antalet offer) som idol. Jämfört med detta är Kalle Ankas och Piff och Puffs lilla leksakskrig (sedan många år struket från julprogrammet av antivåldsskäl) högst oskyldigt.

I veckan sändes för övrigt ett indignerat TV-reportage av Göran Elwin där han ondgjorde sig över att Sveriges Radio/TVs säkerhetschef höll uppsikt över vilka antidemokratiska krafter – potentiella landsförrädare vid en främmande ockupation – som arbetade på företaget. Säkerhetschefen försvann från företaget 1972, men då hade de antidemokratiska krafterna redan sedan flera år tagit kontrollen över samhällsinformationen på det dåvarande monopolföretaget.

Amerikanska presidentvalet

Inför det amerikanska presidentvalet brukar informationen vara undermålig i svenska media. Contra contrar med en valsida, där vi åtminstone ska se till att den tekniska informationen är uppdaterad. [sidan stängd efter president Bush tillträde i januari 2001] Vi presenterar för närvarande ett fullständigt primärvalsprogram, länkar till presidentkandidaterna. De första delegaterna till partikonventen kommer att väljas redan i slutet av januari och i februari drar primärvalssäsongen igång. På Contras hemsida ska Du kunna hitta aktuell informationa allteftersom processen fortskrider.

Veckans SÄPO-nyhet

Sedan i januari 1999 ligger det en länk på Contras hemsida till en ”SÄPO-sida” där en journalist från Motala drivit med SÄPO. Den driften har skett med användande av ett ”äkta” polisemblem och nu har SÄPO – uppenbarligen utan både humor och självkritik – hotat med åtal om inte hemsidan dras in. Om Du klickar på här får Du veta mer. Men den skojiga biten är borttagen.