Göran Persson var skolminister när han blev känd för svenska folket. Han tog itu med den mest destruktiva kraften i svenskt utbildningsväsende. Ingen skolminister dessförinnan hade lyckats kväsa Skolöverstyrelsen, denna hydra som kämpade för flumskolan och såg till att skolans viktigaste uppgift var att motarbeta de kommersiella krafterna (som vi alla lever av…). Både socialdemokrater och borgerliga hade misslyckats. Skolöverstyrelsen fortsatte sitt korståg mot bildningsidealen.

Göran Persson la ner Skolöverstyrelsen. Han bildade ett nytt verk, Skolverket. Det var ingen merit att ha arbetat i Skolöverstyrelsen när den nya myndigheten bemannades. Arbetsstyrkan halverades. Och av den halva som fanns kvar kom två tredjedelar från andra verksamheter än Skolöverstyrelsen.

Det har gått ett par decennier sedan dess. Skolverket har successivt degenererat till en ny variant av Skolöverstyrelsen. De arbetar nu med nya läroplaner. Utbildningsminister Jan Björklund verkar inte ha kontroll över vad Skolverket har för sig.

I historieämnet har Skolverket lagt fram förslaget att inriktningen ska vara på de senaste trehundraåren. Ingenting om grekerna, romarna, kineserna och andra gamla kulturer som satt sina avtryck på dagens samhälle. Ingenting om vikingarna, medeltiden, kristnandet av Sverige eller reformationen. Ingenting om den svenska stormaktstiden. Vi behöver inte veta något om detta för att det har hänt. Utan för att det har påverkat utformningen av vårt samhälle idag! Jan Björklund säger i Svenska Dagbladet (17 februari): ”Antiken är vaggan för västerländsk civilisation. Medeltiden är ett centralt skeende där Sverige blev Sverige, städer byggdes, vårt land kristnades och handel med köpmän och pengar växte till. För mig är det otänkbart att dessa delar skulle utgår ur skolundervisningen. De som är oroliga för denna förändring kan jag lugna; den kommer inte att godkännas av regeringen”.

Samma morgon som Björklunds brev till Svenska Dagbladet trycktes kom det fram att Skolverket också beslutat att religionsundervisningen skulle i stort sett likställa alla religioner och livsåskådningar. Björklund fick framträda i Morgonekot och säga att detta var fullständigt orimligt. Hela vårt lands kultur och historia har under de senaste tusen åren varit helt beroende av kristendomen. Därför är det självklart att religionsundervisningen ska lägga större vikt vid kristendomen än vid andra religioner. Hinduismen har helt enkelt haft bara en obetydlig inverkan på Sveriges kultur. Därför kan den inte få samma utrymme som kristendomen (och samma gäller naturligtvis islam, men det var väl politiskt mer korrekt att säga hinduism vid det här tillfället). Kommunisten Lars Ohly (son och sonson till kyrkoherdar) fick därefter framträda och säga att Skolverkets förslag var utmärkt och att det inte fanns någon anledning att prioritera kristendomen före andra religioner. Dessutom passade han på att nedvärdera sin fars tro genom att ljuga om vad kristendomen står för.

Skolverket är ett fiasko som går i spetsen för nedbrytningen av svensk kultur. Jan Björklund inser detta, men likafullt har Skolverket kunnat lägga fram sina bisarra förslag som regeringen omgående kastar i papperskorgen.

Är det inte dags att kalla in Göran Persson? Han vet hur man hanterar flummiga utbildningsbyråkrater. Eftersom han kan hanteringen borde han kunna genomföra arbetet på ett par månader den här gången. Även med Perssons väl tilltagna konsultarvoden skulle det vara väl använda pengar för att bli av med den varböld som kallas Skolverket.