I pappers-Contra nummer 6 fanns en liten notis om Muhammed-teckningarna i Jyllands-Posten. Vi uppmärksammade de islamistiska attackerna mot yttrandefriheten och att den danska regeringen med rätta framhållit att den inte hade med innehållet i Jyllands-Posten att skaffa. En grundläggande princip i alla demokratiska länder.
Sedan frågan om teckningarna i Jyllands-Posten nu mer eller mindre exploderat finns det anledning att lite mer utförligt återkomma till frågan.

Jyllands-Posten är Danmarks största tidning. Den utges i Århus men har spridning i hela Danmark, inklusive Köpenhamn, där det finns en stor redaktion vid sidan den i Århus.

Bakgrunden till teckningarna i Jyllands-Posten var att författaren Kåre Bluitgen skrivit en barnbok om profeten Muhammeds liv och sökte efter en illustratör. Det visade sig att tilltänkta illustratörer inte vågade ställa upp, för att de blivit utsatta för hot från islamister. Jyllands-Posten ställde då frågan om Danmark var underkastat islamisk censur och inbjöd de 40 medlemmarna i landets tidningstecknarförening att ge sin syn på Muhammed. Tolv stycken kom med bidrag till Jyllands-Posten, men det var egentligen bara tio som återgav “profeten” Muhammed. Den elfte visade Kåre Bluitgen och den tolfte visade “skoleleven Muhammed” som på en svart tavla skrev om “Jyllands-Postens reaktionära provokation”.

Teckningarna återfinns bland annat på Jihad i Malmös blogg. Bluitgen har numera fått tag på en person som illustrerat hans bok, men tecknaren är anonym. Bluitgens bok är en kortfattad neutral berättelse om “profeten” Muhammeds liv.

Teckningarna i Jyllands-Posten föranledde protester från danska muslimer och flera ambassadörer från muslimska länder krävde att få träffa statsminister Anders Fogh Rasmusen (Venstre) för att framföra sin protester. Rasmusen avvisade detta med hänvisning till att Jyllands-Posten är ett privat företag, med vilket den danska regeringen inte har att skaffa. Enligt dansk lag (liksom enligt svensk) är det strängt förbjudet för regeringen att lägga sig innehållet i landets tidningar.

Det ordnades en del mindre protestmöten mot Jyllands-Posten. Tidningens redaktör hotades också till livet. Men saken föreföll efter några månader falla i glömska, till dess att en grupp dansk-arabiska imamer åkte på en propagandaresa till Mellersta Östern för att piska upp stämningen. Gruppen från Islamisk Trossamfund kompletterade portföljen med de tolv teckningarna i Jyllands-Posten med tre egna obscena skapelser. En framställde Muhammed som pedofil (enligt islamisk tradition, hadith, gifte sig Muhammed med sexåriga Aisja och äktenskapet “fullbordades” när Aisja var nio) en annan påstods föreställa Muhammed som gris. Den sistnämnda “teckningen” har kunnat beläggas som en fotokopia av ett suddigt foto från AP, där en man vid namn Jacques Barot i augusti 2005 deltog i en lokal fransk tävling i “grisgrymtning” (inget med Muhammed att göra alltså).

Det bör tilläggas att det i antik muslimsk tradition varit fullt tillåtet att avbilda “profeten” Muhammed. Det finns i koranen inget uttalat förbud mot avbildning av “profeten”, men väl ett förbud riktat mot avgudadyrkan och avbildsdyrkan. I princip samma påbud som i tio Guds bud riktar sig mot avbildning av Gud: “Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren din Gud” (2 Mosebok 20:4-5). Motsvarande finns i Koranen sura 5:92 (“Ni rättrogna, i sanning är vin, hasardspel, avgudabilder och lottkastning avskyvärda och Satans verk”) och 21:52. På Medeltiden var det dock inte ovanligt med bilder av Muhammed i muslimska skrifter och helgedomar. Med tiden försvann de, och det gäller särskilt i den sunnitiska varianten av islam.

En av deltagarna i den danska resan till Mellersta Östern var imamen Ahmad Abu Laban, som i dansk TV framställde det som om han i Mellersta Östern talat för försoning, men som i arabisk TV (TV-kanalen al-Jazira) hetsade mot Danmark och uppmanade till bojkott mot danska varor.

Sedan protesterna mot Danmark urartade under de gångna två veckorna har ett stort antal internationella tidningar publicerat bilderna. Det gäller stora och välkända tidningar som Die Welt (Tyskland), Philadelphia Inquirer (USA), France Soir (Frankrike), El País (Spanien), La Stampa (Italien ), Le Soir (Belgien), Rzeczpospolita (Polen), Magyar Hirlap (Ungern), De Volkskrant (Nederländerna) med flera.

Det är beklämmande att inte alla stora tidningar i den demokratiska världen publicerat bilderna som ett solidariskt stöd till Jyllands-Posten och de demokratiska grundvalarna i det västerländska samhället. I Sverige är det av de stora tidningarna bara Expressen och Dagens Nyheter som uttalat något som kan likna ett principiellt stöd för Jyllands-Posten. Expressen har tryckt av två bilder som illustration till en debattartikel. Övriga tiger still inför attackerna mot grundläggande västerländska värden och ingen publicerar bilderna.

Det är också beklämmande att Danmark i stort sett inte fått något internationellt stöd för sin principfasta linje till yttrandefrihetens försvar. Svenska ambassadörer har runt om i de muslimska länderna understrukit att Jyllands-Posten inte är en svensk tidning. Som om en svensk ambassadör skulle kunna ha någon som helst synpunkt på vad en svensk tidning publicerar. Den ende svenske politiker som rakryggat stått upp för Danmark och västerländska värden är Lars Leijonborg, både Göran Persson och Fredrik Reinfeldt har hummat om saken. USA var vacklande i början, men nu har Vita Husets talesman Scott McClellan berättat följande (press-uttalande på Air Force One kl 16:30 svensk tid den 7 februari): “Låt mig nämna ytterligare ett samtal Presidenten haft med en ledare. För en kort stund sedan ringde presidenten till Danmarks statsminister Rasmusen. De hade ett bra samtal. Presidenten uttryckte sitt stöd till och sin solidaritet med Danmark i efterbörden av attackerna mot danska och andra diplomatiska inrättningar. De två ledarna var överens om att vägen framåt var genom dialog och tolerans, inte våld. Bägge ledarna underströk betydelsen av tolerans och respekt för alla religioner och för pressfriheten. Presidenten berömde statsminister Rasmusen för hans ansvarsfulla kommentarer om tolerans och respekt. Och Presidenten förklarade för statsministern att vi uppmanar alla länder att sänka spänningsnivån, återställa lugnet och skydda diplomatiska inrättningar”.

Sverige och Danmark är tillflyktsort för hundratusentals människor som flytt från förtrycket i de muslimska länderna (många av flyktingarna är kristna, andra är muslimer eller sekulära). Vi har ett ansvar mot dem och mot oss själva att principfast och rakryggat stå upp mot alla försök att låta förtryckets anhängare sprida sina avskyvärda påbud till fria och demokratiska länder. Danska tidningar ska styras av danska redaktörer inte av pöbelhopar på Damaskus gator.