Överåklagare Marianne Ny kastade i veckan in handduken och gav upp försöken att sätta dit Julian Assange från Wikileaks. Det var i sista stund. Assanges advokat hade begärt att häktningen skulle upphävas och sista dagen åklagaren hade chans att yttra sig visade det sig att Ny drog tillbaka häktningsansökan. Dagen därpå talar allt för att häktningen av Assange skulle ha upphävts av rätten, vilket naturligtvis hade varit en svårare prestigeförlust för åklagaren än att självmant dra tillbaka häktningsyrkandet. En samstämmig juristkår har ansett att försöken att få Assange fälld var fullständigt utsiktslösa.

Han hade under sitt besök i Stockholm 2010 rullat runt i sänghalmen med två olika kvinnor. Bägge kvinnorna var mer än villiga, men krävde användande av kondom. Vilket Assange bara motvilligt gick med på. Den ena hävdade att Assange medvetet förstört kondomen, den andra att han vid ett av de senare av samlagen de genomförde inte hade använt kondom alls – mot hennes vilja. Hon som hävdade att kondomen förstörts medvetet av Assange lämnade senare till Polisen in en enligt henne använd och förstörd kondom som hon hittat i lägenheten efter Assanges besök. Den kriminaltekniska undersökningen kunde konstatera att kondomen var söndersliten, men varken hitta spår efter henne eller Assange på kondomen, vilket gör att hennes påstående faller platt till marken. Hon har en bakgrund som aktiv socialdemokrat och aktiv queer-feminist. Assange har möjligen lärt sig något om riskerna om man umgås intimt med feminister. Hennes ärende är preskriberat.

Det andra ärendet har en grövre brottsrubricering och preskriberas inte förrän 2020. Ny hotade Assange med att förundersökningen skulle tas upp igen om Assange kom till Sverige. Trots att hon fått genomföra det förhör med Assange som hon krävt sedan många år, men vägrat att skapa förutsättningar för (vid förra häktningsförhandlingen kritiserades åklagarmyndigheten för passivitet). Förhöret genomfördes visserligen praktiskt på Ecuadors ambassad i London och av ecuadorianska jurister, dock enligt den svenska åklagarens instruktioner. Efter förhöret har åklagare Ny dragit ut på handläggningen ett halvår. Först skyllande på att förhöret måste översättas från spanska, sedan på ingenting alls. Nu hävdar hon att de formella kraven på att överlämna förundersökningsmaterialet innan åtal väcktes inte har kunnat fullföljas. Men förhöret har inte gett någon information som skulle ändra den samlade juristkårens bedömning att det skulle vara utsiktslöst att åtala Assange. Och är fällande dom inte att förvänta ska åtal aldrig väckas!

Assange har dock själv ställt till det för sig. Han fick mot borgen vara fri i avvaktan på den juridiska hanteringen i Storbritannien. Ett antal förmögna brittiska kändisar ställde upp med de pengar som behövdes för borgen. Assange svek sina välgörare och hoppade av till den ecuadorianska ambassaden, vilket innebar att borgenspengarna försvann i den brittiska statskassan. Det innebar också att Assange begick ett brott i Storbritannien och nu är sökt av brittisk polis för att ha avvikit från de brittiska domstolsförhandlingarna. Det är inte bara borgenssumman som går förlorad, det är ett brott i sig att avvika. Och för det är Assange efterlyst i Storbritannien.

Assange hävdade länge att risken att bli utlämnad till USA, där han numer är eftersökt för spioneri i samband med att hemliga amerikanska handlingar spridits via Wikileaks, skulle vara större i Sverige än i Storbritannien. Det är en missbedömning av vilken av de två staterna som är mest beredvillig att gå USA till mötes. Risken att Assange utlämnas från Storbritannien är rejält större än den är att han utlämnas från Sverige. Till saken hör att Assange rörde sig fritt i flera år i Storbritannien utan att brittiska myndigheter försökte gripa eller utlämna honom till USA efter händelserna i Stockholm och Enköping!

Det är signifikativt att det land som gett Julian Assange asyl, Ecuador, är en populistisk stat styrd av en president på yttersta vänsterkanten, där de mänskliga rättigheterna blivit alltmer klämda och ”val”resultaten alltmer manipulerade.

Julian Assanges verksamhet i Wikileaks är skadlig för den demokratiska världen och kan vara skadlig även för världsfreden. Mycket talar för att Assange skulle fällas för spioneri i USA. Vi skulle inte ha några invändningar om Assange greps och dömdes i USA. Det har han gjort sig förtjänt av. Men skurkar ska dömas och fängslas för brott de har begått, inte för att de vänslats med kvinnor som varit med på saken. Oavsett om kvinnorna är feminister eller ej.