Det är märkligt att yttrandefriheten måste diskuteras. Men det finns alltför många yttrandefrihetens fiender med alltför stort inflytande, så debatten måste ständigt hållas levande. Hela den så kallade woke-kulturen, som är förhärskande på vänsterkanten, handlar om att tysta ner meningsmotståndare, särskilt sådana som förespråkar hos vänstern impopulära åsikter i klimatfrågan, om rasism, om feminism och så vidare.

Tyvärr har många universitetsinstitutioner särskilt i USA (men även i Sverige) fallit till föga för orimliga påtryckningar från yttrandefrihetens fiender.

Senast handlar det om den gamle rocksångaren Neil Youngs angrepp på Spotify. Neil Young (som nyligen fyllt 76) hävdade att Spotify skulle tvingas välja mellan honom och Joe Rogan och dennes pod-cast The Joe Rogan Experience. Rogan har gjort sig känd för sina pratprogram med inbjudna kontroversiella gäster, gäster vars åsikter Young misstycker till. Young säger inte som det är att han är fiende till yttrandefrihet och snarast företräder en fascistisk syn på vad som får sägas offentligt. Det handlar inte om att genom överlägsna argument få tyst på motståndaren utan få tyst genom förbud och otillbörliga påtryckningar

Nu råkade Joe Rogan ha en miljon lyssnare i veckan och Spotify har satsat en miljard kronor på att få ensamrätten till Joe Rogans poddar. Spotify valde därför Joe Rogan före Neil Young.

Det märkliga är att media i allmänhet inte har sågat Neil Young jäms med fotknölarna. Åsikter som hans hör inte hemma i ett civiliserat samhälle och det är lätt att ta ner hans åsikter genom enkla argument. Leve yttrandefriheten! Låt Young fortsätta att tycka att tystnad och censur är rätt metod att vinna en debatt. Men låt honom vara ensam med den uppfattningen.

Bild: Rebecca Lai/Wikipedia