av Tommy Hansson

Israel förknippas beständigt i massmedia med krig och oroligheter. Och visst är detta en del av verkligheten i Mellanösterns enda demokrati. Israels folk har ända sedan den judiska statsbildningens grundande 1948 tvingats försvara sin existens med vapen i hand mot invasioner från de omgivande arabiska diktaturstaterna och under senare år mot det våld som fortsätter att utövas av hänsysnslösa islamistiska terrorister. Ett våld som inte skyr några som helst medel och som dessutom, mer eller mindre oförblommerat, backas upp av antisemiter och vänsterradikaler i väst.

Det är inget mindre än ett mirakel att Israel, trots denna bistra verklighet, genom alla dessa år lyckats bevara sin identitet som ett öppet, demokratiskt samhälle där yttrandefriheten är nära nog total och där konstruktiva krafter tillåts slå ut i full blom. En väsentlig beståndsdel i denna ljusa bild av Israel är företagsamhet inom en rad sektorer, icke minst inom högteknologin. Det har givit Israel ett välförtjänt rykte som snilleföretagens förlovade land. Det är en bild som förtjänar lyftas fram i ljuset.
Israel är inte bara den enda demokratin i Mellanöstern.

Det är också den enda välfärdsstaten med en bruttonationalprodukt på 22 200 US dollar per capita. Det är lite lägre än Sveriges BNP om 29 600 US dollar men avsevärt högre än jämförbara länder i Mellanöstern. Libanon har en BNP på 5100 US dollar medan Jordaniens och Egyptens BNP ligger på 4800 respektive 4400 US dollar.Västbanken har en BNP på 1100 US dollar, Gazas ligger på 600.

Israels utveckling brukar beskrivas som att man gått från att vara ett apelsinproducerande u-land till att bli ett högteknologiskt i-land inom loppet av något decennium. Flera nobelpristagare hör också till bilden. Marschen mot i-landsstatus kan sägas ha inletts redan 1924, då den tekniska högskolan Technion slog upp sina portar i Haifa. 1925 grundades Hebreiska universitetet i Jerusalem, och sedan dess har en rad andra universitet sett dagens ljus. Till detta skall läggas de 22 regionala högskolor som finns i landet.

Vattenteknologin tillhör de områden där Israel ligger i framkant. Det var en israelisk vatteningenjör som kom på att man kan odla “droppvis”, det vill säga med minsta möjliga kvantitet vatten. Metoden har exporterats, bland annat till fruktodlare i Skåne. Denna innovation har gjort spådomen om att framtida “krig om vatten”, vanligt förekommande för några år sedan, obsolet. När det gäller vattenteknologi måste man också nämna avsaltning av havsvatten; avsaltat havsvatten kan användas både inom jordbruket och till att dricka (sådan typ av vatten kommer bland annat ur kranarna i den populära turistorten Eilat). IDE Technology har bland annat en stor anläggning i Ashkelon vars storlek motsvarar flera fotbollsplaner. Palestinierna har erbjudits utnyttja vatten via denna metod men tackat nej.

Den teknologiska potentialen i Israel kommer naturligtvis också väl till pass inom den militära sektorn. Den israeliska satsningen på modern vapenteknologi kom igång sedan Charles de Gaulle stängde Frankrikes vapenexport till Israel 1967. Denna utveckling har lett till en rad spin-off-effekter, bland annat inom data- och bredbandssektorn. Till den rena militärteknologin hör anti-robotvapen, som utvecklats av Israel sedan det visade sig att det amerikanska Patriot-systemet misslyckats med att oskadliggöra irakiska Scud-misslier som skickades iväg mot Israel under Gulfkriget 1991. Den israeliska varianten, som kallas Green Pine, klarar visserligen inte av de Katusja- och Kassam-missiler som Hizbollah bombarderade Israel med nyligen, men det är en förhoppning att den skall visa sig effektiv mot missiler som kan avfyras längre ifrån (till exempel från Iran eller Irak).

Israel har också utvecklat förarlösa flygplan av mycket hög kvalitet (som även kan användas för trafikövervakning) liksom affärsflygplan. The Protector heter vidare en förarlös patrullbåt utrustad med fyra kameror samt ett fjärrstyrt maskingevär, förhoppningsvis verksamt mot terrorister.

Det talas ofta om att israeliska varor borde bojkottas. Om bojkotten skulle utsträckas till delar av den moderna teknologin skulle det emellertid få allvarliga konsekvenser – för importörer inklusive Sverige. I Israel finns exempelvis fyra fabriker som tillverkar processorer för datorer. Comverse heter vidare ett israeliskt företag som utvecklat programvara till telefonsvarare, sms och så vidare. Amdocs levererar fakturasystem medan Nice Systems framställer system för videoövervakning. Checkpoint Software producerar brandväggar för datorer.
Samtliga nämnda producenter är miljardföretag med stor internationell räckvidd. Det israeliska företaget Tewa framställer bland annat högkvalitativa läkemdel mot sjukdomar såsom multipel scleros (MS) och Parkinsons syndrom. Man framställer även immunologiska läkemedel, bland annat en form av nässpray mot fågelinfluensa samt sofistikerade hjälpmedel för att detektera tumörer (en minikamera med detta användningsområde finns vid ett flertal kliniker i Sverige).

Det är ingen överdrift att säga att “snilleföretag” startar på löpande band i Israel, vilket naturligtvis beror på det generösa företagarklimat som finns i landet. Företag som bedöms ha potential kan få visst statlig stöd. Somliga framgångsrika israeliska företag har sålts till USA, exempelvis Iscar som tillverkar hårdmetallverktyg. Amerikanska Hewlett-Packard hör till de USA-baserade företagsjättar som köpt flera israeliska företag.
En relativt ny produkt som bör ha framtiden för sig är Mobileye, en kamera som placeras i anslutning till instrumentbrädan på en bil och ger föraren “krockvarning”. Denna fyndiga kamera bygger på rön från en professor vid Hebrew University i Jerusalem

Den israeliska framgångsberättelsen, varav här bara en bråkdel relaterats, gör förstås inte hatet och oviljan mot Israel ute i världen mindre. Just avundsjukan torde vara en verksam faktor i sammanhanget, inte minst mot bakgrund av den utbredda efterblivenhet på de flesta områden som råder hos de arabiska grannstaterna. Det skall inte undanskymmas att det finns gott om problem av olika slag i Israel. Några av dessa kom upp till ytan i samband med den väpnade konflikten i södra Libanon nyligen, då det bland annat visade sig att en hög israelisk militär genomfört tveksamma aktieaffärer kort tid före den israeliska invasionen; högt uppsatta politiker har dessutom anklagats fs¹r sextrakasserier och korruption (inte ens presidenten och premiärministern har gått fria från anklagelser).

Vilket visar att den israeliska demokratin är synnerligen vital och förbehållslös – också här har Sverige en hel del att lära!

Inlägget är ett referat av ett föredrag hållet av Franz T. Cohn i Betlehemskyrkans Israelgrupp den 25 augusti 2006.