När den så kallade 9-11-kommissionen i USA presenterade sin första rapport i förra veckan blev rubrikerna både i amerikansk och svensk press att kommissionen hävdade att det inte fanns några förbindelser mellan Irak och terrororganisationen al-Qaida. Den som läste rapporten kunde dock inte hitta de påståendena, däremot kunde man hitta uppgiften att det inte fanns några klara bevis för att al-Qaida låg bakom attacken den 11 september 2001. Vilket är något helt annat.

Något sådant har heller aldrig påståtts från Washington. Däremot att det fanns andra kopplingar mellan al-Qaida och Irak. Vicepresident Dick Cheney framträdde i nyhetskanalen CNBC och läste lusen av New York Times, där de svenska tidningarna hämtat sina påståenden. Här ett par utdrag ur intervjun med Cheney, där han kallar New York Times artikel för “outrageous” (skandalös, skändlig):

GLORIA BORGER: Först diskuterar vi 9-11-kommissionen. Kommissionen fann – och jag citerar – “Inget trovärdigt bevis för att al-Qaida samarbetade med Irak och Saddam Hussein”. Håller Du med om det?
Vice Pres. CHENEY: Jag håller inte med om det sätt som uppgifterna presenterats på. Vi har fått en stor förvirring om banden mellan Irak och al-Qaida. För det första, vad gäller frågan om det fanns sådana band är det alldeles klart att de fanns. Bevisen är överväldigande. De går tillbaka till början av 1990-talet. De omfattar en hel rad kontakter på hög nivå mellan Usama bin Ladin och irakiska underrättelseofficerare. De omfattar en högre chef, en irakisk brigadgeneral i underrättelsetjänsten som reste till Sudan redan innan bin Ladin flyttat därifrån till Afghanistan. Syftet var utbildning i bombtillverkning och förfalskning av dokument. Zarqawi, som finns i Baghdad idag, är kopplad till al-Qaida, och han fick skydd i Baghdad långt innan vi gav oss in där. Yasin, som deltog i bombattentatet mot World Trade Center 1993 [vid det attentatet blev skadorna begränsade], flydde till Baghdad efter attentatet och när vi ockuperade Irak hittade vi dokument som visade att han avlönats av Saddam och också getts bostad efter attentatet 1993. Han fick alltså skydd. Helt klart fanns det relationer. En annan fråga är om al-Qaida var inblandad i attacken den 11 september 2001.
BORGER: Var Irak inblandat?
Vice Pres. CHENEY: Vi vet inte. Kommissionen säger att den inte kan finna några bevis. Vi har tillgång till en berömd rapport från den tjeckiska säkerhetstjänsten, men vi har aldrig kunnat bekräfta eller motbevisa den.
BORGER: Låt oss gå till slutsatsen…
Vice Pres. CHENEY: Nej, det är viktigt att folk ser den tydliga skillnaden här. Vad New York Times gjorde idag är skandalöst. De gör en rad skandalösa saker, i allt utom rubriken: Kommissionen finner band mellan al Qaida och Irak. Pressen hävdar att det finns en avgörande spricka mellan vad kommissionen säger och vad presidenten säger. Jim Thompson som är ledamot i kommissionen har senare varit på TV. Jag såg honom själv. Och det finns inga motsättningar. Vad kommissionen talade om var huruvida Irak var involverat den 11 september. Och de har inte hittat några bevis för det. De granskade däremot inte den bredare frågan om förbindelser mellan Irak och al-Qaida på andra områden och på andra sätt… Låt oss ta Zarqawi. Han är jordanier till födseln. Han beskrivs som kopplad till al-Qaida. Han drev utbildningsläger i Afghanistan innan vi gick i krig för Afghanistan. Sedan vi gått in och slagit till mot hans läger flydde han till Baghdad. Han fick skydd där i maj 2002. Han anlände dit med två dussin anhängare, som var medlemmar i den egyptiska organisationenen Islamiska Jihad, som var Zarqawis organisation. Han var bin Ladins närmaste medarbetare och Islamiska Jihad och al Qaida slogs ihop. Det är samma organisation idag. Zarqawi bodde i Baghdad. Vi såg till att information om detta nådde irakierna genom ett tredje lands underrättelsetjänst. De framförde informationen två gånger. Saddam Hussein visste utan tvivel att han var där och han fick operera från Baghdad. Han drev en giftfabrik i norra Irak, som samtidigt blev en skyddad bas för Ansar al-Islam [med den i Norge bosatte mullan Krekar som den som drog i trådarna]. Det fanns helt klart kopplingar tillbaka till maj 2002, ett år innan vi gick in i Irak. Han är den värste brottslingen. Han har antagligen dödat fler irakier än någon annan man i Irak idag… hösten 1995 och igen sommaren 1996 träffade bin Ladin representanter för den irakiska säkerhetstjänsten på sin gård i Sudan. Bin Ladin bad om utbildningsresurser. Irakierna svarade. De skickade en bombexpert och en brigadgeneral från den irakiska underrättelsetjänsten… Saddam Hussein var en ond man. Han startade två krig. Han tillverkade massförstörelsevapen. Han gav en fristad åt terrorister. Han betalade 25.000 dollar per person till familjer i självmordsbombarfamiljer i Israel. Han gav skydd åt Abu Nidal i Baghdad…

Kommissionen själv skriver: “Med al-Qaida i botten försökte bin Ladin bygga upp en bredare islamisk armé som omfattade terroristgrupper från Egypten, Libyen, Saudiarabien, Oman, Tunisien, Jordanien, Irak, Libanon, Marocko, Somalien och Eritrea. Alla terroristgrupper i de här staterna ställde inte upp, men minst en i varje land gjorde det.” Kommissionens rapport kan läsas på nätet.

Det finns också helt färska uppgifter om att en högre officer i Saddam Husseins elitstyrka ska ha varit kopplad till al-Qaida och dess planering av självmordsattentat.

John F. Lehman berättade i TV-kanalen NBC att det finns dokument från Irak som säger att det fanns en överstelöjtnant Ahmed Hikmat Shakir i Saddam Husseins irreguljära fedayin-förband. En person med samma namn deltog i planeringen av attackerna den 11 september vid ett möte i Kuala Lumpur i Malaysia i januari 2000. Det är inte fastslaget att det är fråga om samma person och det kan ju finnas andra förklaringar, till exempel att al-Qaida lyckats infiltrera säkerhetstjänst. Men fedayin var en specialenhet som enbart rekryterades från Saddams hemstad Tikrit och dess närmaste omgivning.