I USA, som har 5 procent av världens befolkning, finns över en tredjedel av världens advokater. Det amerikanska rättsväsendet öppnar för okynnesprocesser och domar med gigantiska skadestånd, som ger en eller ett par framgångsrika kärande stora summor, men där advokaterna tar i genomsnitt 55 procent av skadestånden i arvode. Särskilt kostsamma är juristerna för de anställda i sjukvården. En läkarpraktiks budget består i vissa delstater till hälften av försäkringspremier. Folk har inte råd att gå till doktorn, inte på grund av doktorns arvode, utan på grund av de höga försäkringspremierna, som i sin tur förorsakas av gigantiska skadestånd och osannolikt högavlönade advokater. Många småföretag kan inte få sjukvårdsförsäkring för sina anställda på grund av de höga skadestånden om sjukvården skulle begå misstag. Lagstiftningen varierar förvisso mellan olika delstater, vilket kan leda till att det i delstaterna runt om Pennsylvania finns läkarmottagningar i de minsta byar precis på andra sidan gränsen, där reglerna är rimligare och därmed läkararvodena överkomliga. Det är dock naturligtvis inte bara på sjukvårdssidan som rättsväsendet ställer till det. Det gäller en rad områden där småföretag är verksamma.

Ronald Reagan försökte sätta tak på skadeståndsprocessandet. George H W Bush gjorde detsamma, liksom hans son George W Bush. Den yngre Bush förslag gick ut på att skadeståndsreglerna skulle justeras så att de så kallade straffskadestånden (“punitive damages”) inte skulle kunna sättas över 250.000 dollar. Möjligheten att utdöma full obegränsad kompensation för ekonomiska skador skulle kvarstå. Förslaget gick igenom Representanthuset, men stoppades i Senaten där de demokratiska advokaterna fick sällskap av några republikaner…

Skadeståndsjuristerna är det Demokratiska Partiets största bidragsgivare. Och bland de tre främsta kandidaterna till uppdraget som Demokraternas presidentkandidat 2008 finns advokaten Hillary Clinton, juridikprofessorn Barack Obama och skadeståndsjuristen John Edwards. Det behövs inte advokater i Vita huset utan folk som kan sätta advokaterna på plats.