År efter år har svenska staten ekonomiskt hållit en rad tvivelaktiga kulturtidskrifter under armarna. De har vanligen haft en stark vänsterorientering och inte sällan stött diktaturer, demokratins fiender och kommunismen. I den mån det har varit mer högerorienetrade tidskrifter som sökt bidrag har det bara funnits ett svar: Avslag. Bidragen delas ut av en särskild kommitté som lyder under statens kulturråd. Kommittén har en sammansättning där vänsterextremister dominerar. Trots att det under åtta år varit en borgerlig regering som borde ha kunnat byta ut en och annan ledamot. När man försökte sig på att utnämna liberalen Johan Staël von Holstein som ledamot blev han så mobbad av den vänsterextremistiska kultureliten att han kände sig nödsakad att lämna uppdraget utan att ha deltagit i ett enda sammanträde.

I budgeten drogs anslagen på Kulturområdet ner och när de minskade anslagen skulle prioriteras valde riksdagsmajoriteten att dra ner på kulturtidskrifterna hellre än på litteraturstödet.

Det finns ingen anledning att tvinga skattebetalarna att betala för vänsterextremistiska tidskrifter som har för få läsare och mecenater för att bära sig. Vi kommer inte att gråta en tår över en enda tidskrift som läggs ner för att den inte får del av de surt förvärvade pengar som vi hellre lagt på att hålla tidskriften Contra vid liv.

Det är inte ett angrepp på yttrandefriheten att olika vänsterextremistiska grupper inte får chansen att yttra sig på skattebetalarnas bekostnad! Tvärtom, avskaffa de kvarstående 4 miljonerna i kulturtidskriftsstöd också! Och som nästa steg bör det hundra gånger större presstödet också få gå till de sälla jaktmarkerna.

Sammansättningen av den kommitté som väljer ut kulturtidskrifter som får stöd hittar Du här:
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/Organisation/Referensgrupper/Referensgruppen-for-kulturtidskrifter/
De tidskrifter som fick stöd innevarande år hittar Du här:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/Bidragsbeslut-2013/Kulturtidskrifter1/