Alliansen har planerat att skatterna skulle sänkas “om statsfinanserna tillåter”. Det framgick bland annat i valmanifestet.

Statsfinanserna visar återigen överskott och prognosen visar på fortsatta överskott. De tidigare så gynnsamma konjunkturprognoserna har dock på kort tid bytts till en mer halvdan utveckling med svagare tillväxt. Traditionellt har det i Keynesiansk teori ansetts vara rätt att underbalansera statens finanser när tiderna blir dåliga. Nu kan man på goda grunder vara skeptisk till tillämpbarheten av Keynes teorier idag, men det råder allmän konsensus om att en neddragning av ett budgetöverskott får positiva konsekvenser för den ekonomiska tillväxten. Medborgarna får mer pengar att spendera.
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har under våren utvecklat en gemensam ståndpunkt i skattefrågan. Sverigedemokraternas linje stod i princip klar i deras valprogram, men under den nya ledningen inom Socialdemokraterna har det blivit ett skarpt läge på så sätt att Socialdemokraterna tar Sverigedemokraternas linje på allvar och ser en chans att komma åt Alliansen i en av deras hjärtefrågor.

Sverige har världens näst högsta skattetryck.

Med förevändningen att konjunkturutsikterna har försämrats och därmed även utsikterna för goda statsfinanser har Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i veckan klargjort att det inte blir några fortsatta skattesänkningar, vare sig ett nytt jobbskatteavdrag eller sänkta skatter för pensionärer. Däremot är det fortfarande oklart hur det blir med restaurangmomsen. En liten särintressesfråga kan fortfarande bli verklighet, medan de generella skattefrågorna alltså får stå tillbaka.

Alliansen ger upp en av hörnpelarna i sin politik. Att Sverige ska få en mer normal skattebelastning. Vad gäller motiven för denna omvändning försöker Reinfeldt och Borg slå blå dunster i ögonen på svenska folket. Det handlar egentligen om att regeringen vill undvika att konfrontera Riksdagen med regeringens politik. Det skulle kunna tvinga fram ett nyval. Sverigedemokraterna har skickligt fått med Socialdemokraterna på vagnen och övriga partiers tal om att Sverigedemokraterna inte ska få något inflytande har visat sig vara så innehållslöst som det borde vara. Om svenska folket har röstat in representanter i Sveriges Riksdag så måste de representanternas åsikter tas på allvar.

Vi kan beklaga att svenska folket röstat in en majoritet av skattekramare. Men regeringspartierna hör inte dit och de borde driva sin egen linje. Och vågar de inte det, för att de inte vill riskera sina jobb, borde de åtminstone tala klarspråk om varför de inte vågar driva sin egen politik.

Det finns utrymme för att sänka skattetrycket. Även – och kanske framförallt – i sämre konjunkturer.