Tisdagen den 8 november hålls presidentval i USA. Just nu är opinionssiffrorna jämna, men valsystemet gynnar i år demokraterna, så Donald Trump behöver ett övertag på ett par procent för att väljas till president. Det är välkänt att det på många håll förekommer valfusk, exempelvis att döda röstar (vallängderna har av vissa hävdats innehålla 4 miljoner avlidna, ett bidragande skäl till det låga valdeltagandet, eftersom de döda trots allt i de flesta fallen inte röstar). Valfusket är främst något som gynnar demokraterna. När John F. Kennedy vann presidentvalet 1960 var det helt på grund av att Kennedy vann den avgörande delstaten Illinois, där klanen Daley drev ett omfattande program för att manipulera resultaten. Richard Nixon, som förlorade, förklarade dock storsint att USA måste ha en president och att han inte skulle driva frågan om Illinois rättsligt. Annat var det vid valet 2000 då det var Florida som var avgörande delstat. Den tillföll till slut George W. Bush med 537 rösters marginal, men Al Gore hade ett koppel advokater som ifrågasatte resultatet. Det var alltså på inget sätt unikt när Donald Trump för en tid sedan förklarade att han inte i förväg ville godkänna det redovisade valresultatet. Det var unikt för en republikan, men demokraten Al Gore ifrågasatte resultatet efter det att rösterna var räknade 2000. Svenska media trumpetade i år mangrant ut att det var unikt att valresultatet ifrågasattes i ett demokratiskt land. Så unikt var det inte. I december hålls omval i vårens österrikiska presidentval, sedan valproceduren underkänts av domstol. I Sverige skedde omval i landstingsvalet 2010 i Västra Götalands län och i kommunalvalet i Örebro samma år. I Båstad skedde omval i kommunalvalet 2014. I alla tre fallen efter oegentligheter i samband med valet. I Örebro-fallet intressant nog med Socialdemokraternas nyvalda partisekreterare Lena Rådström Baastad som huvudansvarig för att oegentligheterna blev möjliga.

Bägge de stora partierna i USA måste sägas ha misslyckats i sin nomineringsprocess i år. Det amerikanska folket ställs i år inför valet mellan den mest impopuläre prersidentkandidaten som någonsin ställt upp och den näst mest impopuläre presidentkandidaten som någonsin ställt upp. I år är det fler amerikaner än någonsin som röstar emot en presidentkandidat och färre än någonsin som röstar för en presidentkandidat.

Därför kan man inte rösta på Hillary Clinton
Hon verkar sakna egen politisk kompass och har anpassat sig till den starkt vänsterorienterade motkandidaten i primärvalen Bernie Sanders socialistiska agenda
Ett exempel på detta är hur hon svängt i protektionistisk riktning och vill ställa USA utanför viktiga frihandelsinitiativ. I den mån man nu ska tro på vad hon säger offentligt. I slutna sällskap på Wall Street har hon tvärtom uttalat sig för en frihandelsagenda, då det går hem i de kretsarna. Det har dock kostat en miljon dollar för att få höra det budskapet (som dock läckts ut i bandad form)
Under Hillary Clintons tid som utrikesminister har hon varit öppen för att låta sin agenda styras av generösa bidrag till Clinton-stiftelsen. Så skänkte till exempel den svenska Lundin-gruppen 100 miljoner dollar (!) till Clintons-stiftelsen och ett planerat embargo för handel med gruvor i Kongo försvann raskt från Utrikesdepartementets agenda. Lundin-brödernas framgångar genom bidrag till Clinton-stiftelsen är bara ett av många liknande exempel. Ericsson behövde bara betala 100.000 dollar för ett föredrag av Bill Clinton och vips försvann ifrågasättandet av Ericssons affärer i det för sanktioner utsatta Iran. Också Volvo och ABB slapp sanktioner efter svenska bidrag. Clinton-stiftelsen fick också bidrag på 11 miljoner dollar från det svenska Postkodlotteriet med nuvarande utrikesminister Margot Wallström i styrelsen. Sammanblandningen av ekonomiska bidrag med politiska beslut brukar i flertalet länder kallas korruption.
Hillary Clinton placerade sin e-posttrafik på en osäker privat server, som mycket riktigt blivit hackad av utländska underrättelsetjänster (inte minst den ryska). Hon saknar alltså det säkerhetsmedvetande som måste vara A och O för en amerikansk utrikesminister och ännu mer så för en amerikansk president. FBI har återupptagit den tidigare nedlagda utredningen om Clinton-stiftelsen och de tjänster som bidragsgivarna fått.

Därför kan man inte rösta på Donald Trump
Donald Trump vill säga upp existerande frihandelsavtal, inte sluta några nya frihandelsavtal och dessutom införa tullskydd som kostar den amerikanska ekonomin miljarder dollar och tiotusentals arbetslösa
Donald Trumps beundran för Vladimir Putin och hans ifrågasättande av NATOs helhjärtade stöd till bland annat de baltiska staterna bådar illa för Sveriges centrala säkerhetspolitiska intressen.
Donald Trump har tidigare stött demokraterna och han har i många fall stött det demokratiska partiets agenda. I frågor som varit viktiga för det republikanska partiets profil har han dock svängt, utan att på något sätt förklara att det handlar om en äkta åsiktsförskjutning.
Donald Trump har också gjort sig känd för många obalanserade uttalanden som är högst olämpliga för en president som alltid måste agera som diplomat i medvetande om att ett felsteg kan få långtgående och i värsta fall förödande konsekvenser.