Visst är det rätt att ställa skurkar inför rätta. Men även skurkar av hög dignitet ska behandlas med respekt för lag och rätt. Det gäller även sådana som Augusto Pinochet. Likhet inför lagen är en viktig och omistlig princip när rättsstaten ska visa sin överlägsenhet mot diktaturen.

Chile är idag både en rättsstat och en demokrati. I motsats till hur det var under socialisten Salvador Allendes och generalen Augusto Pinochets tid vid styret.

Samma vecka som den spanske domaren Baltasar Garzon (som innan han blev domare var socialistisk parlamentsledamot) krävde att Pinochet skulle utlämnas till Spanien för brott begångna i Chile, besökte den kubanske diktatorn Fidel Castro Spanien och mottogs officiellt av den spanska regeringen. Räknat efter antalet mordoffer är Castro cirka 25-50 gånger värre än Pinochet (100 000 för Castro, 2000-4000 för Pinochet).

Domaren Garzon bedriver för övrigt också undersökningar om det är möjligt för den spanska rättvisan att ingripa mot brott begångna under den argentinska militärdiktaturen 1976-1983. Argentina skiljer sig från en del andra före detta militärdiktaturer i Latinamerika på så sätt att de ansvariga verkligen ställts inför rätta (hemma i Argentina) och fått avtjäna sina straff. Även om man många år senare utfärdade amnesti för de brott som då inte var lagförda (1990).

När frågan om utlämning av Pinochet blev aktuell passade den brittiske utrikesministern på att deklarera att den brittiska regeringen inte hade något med Pinochets besök att göra och att den inte respekterade hans diplomatpass, eftersom han inte var ackrediterad hos brittiska utrikesdepartementet med det passet. Samt att det hela nu var en rättslig fråga. Tidningen Observer kunde dock redan förra söndagen (den 25 oktober) avslöja att Pinochet fick VIP-mottagande på flygplatsen när han anlände och att han togs emot i ett rum som var inhyrt av brittiska utrikesdepartementet, som dessutom skickade en hög tjänsteman för att möta honom. Sunday Telegraph avslöjade idag (1 november) att Pinochet förutom ryggoperationen var i Storbritannien i affärer. Det chilenska försvaret har stora vapeninköp på gång, och en delegation chilenare besökte Storbritannien i syfte att förhandla om dessa affärer. Inbjudan kom från brittiska försvarsdepartementet och innefattade en garanti att Pinochet inte skulle gripas. Till affärerna hör för övrigt ett eventuellt inköp av JAS-plan från Saab. JAS marknadsförs på den internationella marknaden av British Aerospace och det finns långt framskridna planer på inköp av JAS-plan som en del i ett omfattande vapensamarbete mellan Chile och Storbritannien (där Sverige alltså skulle få vara med på ett hörn). Gripandet av Pinochet riskerar, hur märkligt det än kan låta, att slå mot sysselsättningen i Östergötland, där JAS-planen skulle ha byggts till större delen.