14 EU-länder har nyligen belsutat att utse tre ”vise män” som ska granska att Österrike inte bryter mot ”europeiska värderingar”. Det är mot den bakgrunden lätt att tro att det i Bryssel, på de europeiska skattebetalarnas bekostnad, sitter ett koppel rasister som ser ner på ”afrikanska värderingar” eller ”asiatiska värderingar”. Må vara hur det vill med detta, men helt klart är att ledarna i de 14 länderna ser ner på fria val och demokrati, eftersom de ända sedan regeringsskiftet i Österrike tidigare i år har försökt förneka det österrikiska folket rätten att i demokratiska val utse den regering det vill ha.

Nu ska man alltså hitta en utväg ur en orimlig situation. Utan att förlora ansiktet ska 14 europeiska regeringschefer backa ur trakasserier mot ett folk som valt att slänga ut socialisterna ur regeringen. Det ska ske genom att ett demokratiskt land granskas huruvida det motsvarar ”europeiska värderingar”. Märkligt nog är det bara ett av 15 medlemsländer som ska granskas. Långt i norr finns det till exempel ett land där bara under de senaste åren Osmo Vallo och 17 andra gripna på okänt sätt avlidit i polisceller (även om det nog kan ha visst samband med att polishögskolan lärt ut ett grepp som leder till döden i vissa fall). Här behövs det tydligen inga visa män för att granska vad som händer.

Förre ledaren för det österrikiska partiet FPÖ, Jörg Haider, har beträffande mänskliga rättigheter och inställningen till utlänningar mycket träffande konstaterat, att det är i Sverige och inte Österrike, som det finns organiserade nationalsocialister som mördar utlänningar och poliser. Det är i Tyskland och inte i Österrike som man bränner ner flyktingförläggningar. Haider är ”Landeshauptmann” (ett mellanting mellan landshövding och landstingsråd) i förbundslandet Kärnten, som är känt för sin föredömliga behandling av den lilla slovenska minoriteten.