Vi får ofta höra att den kvinnliga kompetensen finns och att den är underutnyttjad. Det är möjligt att det är sant inom vissa branscher. Inom den politiska sfären är det definitivt inte sant.

Maria Ågren, före detta generaldirektör i Transportstyrelsen, var nära lierad med diverse pampar inom socialdemokratin. Hon ansåg att hon inte behövde följa lagen när det gällde rikets säkerhet och för det fick hon sparken.

Ulla Sandborgh, före detta generaldirektör i Svenska kraftnät, var nära lierad med socialdemokraterna och försökte stoppa information som inte passade sossarna till efter valet. Också hon ansåg att hon inte behövde följa lagen när det gällde rikets säkerhet och för det fick hon sparken.

Anna Lindstedt, före detta ambassadör i Kina, utreds för närvarande i en förundersökning för misstänkt brott mot rikets säkerhet.

Maria Wetterstrand, före detta språkrör i Miljöpartiet, lade nyligen fram en utredning till regeringen om obligatorisk inblandning av biobränsle i flyget. Samtidigt framkom det att hon var både styrelseledamot och aktieägare i Cortus Energy AB, som arbetar med utveckling av biobränslen. Ett bolag som skulle tjäna stort på Wetterstrands förslag.

Cecilia Wikström är europaparlamentariker för Liberalerna. Hon placerades på första plats på Liberalernas lista inför valet i maj 2019. Det uppstod en häftig debatt kring hennes uppdrag som (välavlönad, 70 000 i månaden) styrelseledamot i de två börsbolagen Beijer Alma och Elekta. När hon ombads att välja mellan uppdragen i styrelserna och att stå på listan till Europaparlamentet vägrade hon att välja och ströks från förstaplatsen på listan. Det behöver väl inte sägas att det är högst sannolikt att Liberalerna inte får en enda plats i Europaparlamentet.

Emma Carlsson Löfdahl är före detta liberal riksdagsledamot. Numer är hon politisk vilde i Riksdagen, sedan hon ombetts lämna sin riksdagsplats men vägrat. Detta sedan det framkommit att hon tagit ut ersättning från Riksdagen utöver vad reglerna tillät för den lägenhet hon hyrde av sin man i Stockholm. Det ska genast sägas att reglerna för ersättning är närmast bisarra. Det är endast möjligt att få ersättning för månadsavgiften till en bostadsrättsförening (i Emmas fall 2.500 kronor) inte ett öre i ersättning för kapitalkostnaden (i hennes fall kanske 5.000 kronor i räntor och alternativränta på eget kapital, amorteringar är däremot naturligtvis ingen kostnad). Men Emma anmälde kostnaden som hyran hon betalade till sin man, 13 000 kronor, vilket gav maximal ersättning på 8.600 kronor i månaden.

Sex kvinnor som misskött sig under den allra senaste tiden. Alla framsprungna ur den kultur som prioriterar kvinnor på ledande positioner.

Hur vore det att satsa på kompetens inte kön när det gäller rekrytering till ledande positioner? Och gärna på personer med hög privatmoral när det gäller sidouppdrag och ekonomiska frågor.

Men det är inte bara kvinnor som misskött sig på senare tid. Förre landsbygdsministern Eskil Erandsson, centerpartist, har tvingats lämna sitt riksdagsuppdrag sedan det framkommit att han tafsat på kvinnliga riksdagsledamöter.

Foto: Holger Ellgaard