Visserligen brukar Contra få sin beskärda del av hotmejl från knäppskallar och politiska extremister – som självklart är anonyma. Denna vecka var hotbreven av annan karaktär och kom från en anställd församlingsassistent, Magnus Dahlqvist, inom Svenska Kyrkan i Lindesberg. Han skulle vidta rättsliga åtgärder om Contra inte ströp den fria debatten på Contras anslagstavla i anslutning till kyrkovalet!

Vad som hände var att en person på Contras anslagstavla ville fästa uppmärksamheten på det enligt honom intressanta Camelot-partiet i Västerås stift. När det kom motinlägg med kritiska synpunkter mejlades dessa av debattören inte bara till anslagstavlan utan också direkt till Camelot-partiets förstanamn Len Howard. Kort därefter hotade Dahlqvist med advokater (i pluralis), polis och Datainspektionen!

Vi ger självklart inte efter för sådana påtryckningar. Särskilt inte som de av Dahlqvist påstådda brotten mot den famösa personuppgiftslagen inte var några brott.

Hade vi inte fått de upprepade mejlen från Dahlqvist hade vi nog aldrig tagit upp det udda Camelot-partiet till diskussion i ”Veckans Contra”. Då hade för och emot på anslagstavlan fått räcka. Nu känner vi oss föranlåtna att säga något mer.

Camelot-partiets första namn är en stiftskonsulent i Västerås stift och heter Len Howard. Han är 60 år, men har gjort sig känd för att använda rollspel i konfirmationsundervisningen (därav namnet Camelot-partiet). Om rollspel är bra eller dåligt i konfirmationsundervisningen måste självklart kunna diskuteras. Och på Contras anslagstavla har åsikter framförts i bägge riktningarna. Det gäller även partiets övriga programpunkter, även om det nog i de frågorna mest varit kritiska synpunkter på Contras anslagstavla. Ett inlägg som gick in i detalj och länkade till en rollspelsförening (Eldorin) kopplad till Svenska Kyrkans Unga i Lindesberg blev dock för mycket för Magnus Dahlqvist, som genast ville sätta stopp för all debatt, främst genom att stoppa de länkar som visade vad Eldorin var för något. Alltså Eldorins eget material på en öppen hemsida!

Vi har inte haft tillfälle att fördjupa oss i Camelot-partiets organisation eller bakgrund. De mejl som vi fått från Magnus Dahlqvist ger oss dock anledning att tro att det finns ett och annat som de som arbetat för partiet (Dahlqvist berättar själv att han distribuerat valsedlar för partiet) vill dölja.

Anmärkningsvärt är också att Dahlqvist vill använda personuppgiftslagen för att stoppa den fria debatten. I Contras fall är det helt uteslutet eftersom personuppgiftslagen inte är tillämplig. Men det finns i Svenska Kyrkan en konfirmandlärare som dömts för brott mot personuppgiftslagen; Bodil Lindqvist skrev och namngav kyrkoherden och kyrkorådets ordförande, för att inte tala om kyrkvaktmästaren. För detta fick hon böta 4.000 kronor. Domen är dock överklagad.