I veckan har den gamla diskussionen om hot mot politiker kommit upp. Den brukar ofta kompletteras med en diskussion om hot mot journalister. I media föreställer man sig gärna att försöka klämma åt dem som hotar genom olika former av censur, förbud och straff.

Men hur ser det ut i verkligheten? Är det inte tvärtom så att det är politikerna som ständigt utsätter medborgarna för hot? Nya skatter. Nya regleringar. Skärpta straff och straff för sådant som varit lagligt i hundratals år.

Är det så märkligt att den som känner sig ständigt utsatt för hot av ”överheten” en eller annan gång ger igen? Och är det då rimligt att ”överheten” ska öka förtrycket mot vanliga medborgare ytterligare för att komma undan med sina egna hot?

Det förefaller i alla fall som skäligt att inte ensidigt se på enskilda medborgares hot mot politiker. Utan också politikers hot mot enskilda medborgare.

Det var Mona Sahlin som i sitt Sommar-program tog upp de oförrätter hon ansåg sig ha blivit utsatt för utan att jämföra med vad hon utsatt medborgarna för.

Foto: Socialdemokraterna/Wikipedia