Det trodde ni aldrig att ni skulle få se som rubrik i Contra. Men lugn, vi fortsätter att argumentera för sänkta skatter överlag. Men det finns några områden där skatterna blivit “låga av misstag”, där vissa yrkesgrupper kan tjäna bra med låg skatt, 30 procent, medan andra med samma inkomst får betala upp till 57 procents marginalskatt. Den 30-procentiga skatten för vissa höginkomsttagare blir till och med lägre än den 32-procentiga skatten för låginkomsttagare.

Bakgrunden är följande. Det finns speciella regler för hur småföretag beskattas. Kapitalvinstbeskattningen är 30 procent. En företagare som har investerat sitt kapital i maskiner och utrustning bör rimligen inte behöva betala mer skatt på avkastningen på det kapitalet än vad en vanlig sparare betalar på sina investeringar. Därav den 30-procentiga skatten på kapitalinkomster från företagen. Men den som har löneinkomster betalar snabbt en marginalskatt på 57 procent. Det är självklart så att folk hellre betalar 30 än 57 procents skatt och därför finns det alla skäl för en företagare att försöka flytta över så mycket löneinkomst som möjligt till kapitalinkomst. Det är därför på inget sätt onaturligt att staten sätter upp regler som gäller fördelningen mellan kapitalinkomst och löneinkomst. De reglerna är uppbyggda på så sätt att man inte får ta ut utdelning över en viss nivå, resten av inkomsterna måste räknas som lön. Det här är inget märkvärdigt för industriföretag, jordbruk och liknande med mycket kapital sysselsatt. Men på en punkt har reglerna blivit väldigt generösa. För företag med litet kapital per anställd finns det möjlighet att få en lönebaserad utdelning som kapitalvinstbeskattas. Det slår till riktigt bra för en viss typ av företag, revisorer, advokater, försäkringsförmedlare, arkitekter, datakonsulter med flera. De är ofta delägare i sina egna företag och då kan de ta ut en del av överskottet som utdelning. De stora revisionsbyråerna och advokatbyråerna kan ha hundratalet delägare. Till 30 procents skatt istället för 57. OK, företaget måste betala vinstskatt och får inte dra av utdelningen. Men det blir ändå en bra mycket lägre beskattningen för dem som överlag tjänar bra, det är ju bara de revisorer och advokater som kommit upp sig så långt att de får bli delägare som har nytta av det här. Den ”grå massan” får betala samma skatter som vi andra.

Att ändra reglerna på det området skulle kunna ge utrymme för sänkt ”värnskatt”, en mycket destruktiv skatt som staten sannolikt förlorar pengar på. Varför särskilt välavlönade inom några få branscher ska ha lägre skatter än vad flertalet andra med liknande inkomster har är svårt att förstå. I princip handlar det om samma regler för de “riskkapitalister” som i dagarna upptaxeras ordentligt. Här har skattemyndigheterna plötsligt och oväntat bestämt sig för att tolka reglerna på ett annat sätt än vad som skett tidigare – de drabbade ska betala 57 istället för 30 procent i skatt. Också här kan man faktiskt diskutera om den 30-procentiga skatten är en rimlig nivå för personer som tjänar riktigt mycket. I alla fall inte innan normalinkomsttagare fått samma skattenivå.