De flesta läsarna av “Veckans Contra” gläder sig säkert i sitt hjärta över att vi fick en ny regering vid valet i höstas.

Men om vi skalar bort känslorna och istället inriktar oss på vad regeringen verkligen uträttar borde entusiasmen svalna betydligt. Den nya regeringen fortsätter ju i huvudsak i den gamla regeringens hjulspår.

Låt oss notera följande.

Regeringen backar upp facket i konflikten mot Sofia Appelgren och hennes salladsbar Wild’n Fresh i Göteborg.

Regeringen backar upp facket i processen inför EG-domstolen om fackets förföljelse av lettiska byggarbetare i Vaxholm.

Det är Ulrica Messing – inte försvarsminister Mikael Odenberg – som talar klartext om de militärpolitiska hot som är kopplade till den planerade rysk-tyska gasledningen i Östersjön.

Skatten sänks visserligen – för de som arbetar, inte för pensionärer – men halva skattesänkningen äts upp av skattehöjningar i form av minskade avdrag för avgifter till a-kassan med mera. Helt rätt att justera skatteuttaget så att avgifterna till a-kassan ökar och blir mer försäkringslika, de har varit övermåttan subventionerade. Men en riktig skattesänkning måste motsvaras av minskade offentliga utgifter. Inte en omfördelning från en skatteintäktspost till en annan.

Inom försvaret är det dock fortsatta utgiftsminskningar, där den nye försvarsministern hävdar att försvaret inte behövs för att försvara Sverige (han tycks aldrig ha hört talas om Putin) utan för internationella insatser.

Det enda namn som kunde stå för nytänkande och lite frihetstänkande i regeringen startlag – Cecilia Stegö Chiló – fick sparken efter bara 10 dagar. Istället kommer en minister som är helt inriktad på att det är staten och inte folket som ska bestämma vad som är kultur och vilka pengar som ska satsas på kulturlivet. Skattepengar nämligen.

Den nya utnämningspolitiken – där kompetens och inte politiska meriter ska bli avgörande för rekryteringen – börjar med att förre utbildningsministern Per Unckel (m) blir landshövding i Stockholm – östgöte är han dessutom.

Sedan invånarna i Stockholms län i folkomröstningar med två tredjedels majoritet sagt nej till biltullar beslutar sig regeringen för att biltullar ska införas.

Det ska dock sägas att några små framsteg görs inom utbildningsområdet under ledning av folkpartisten Jan Björklund och på det sjukvårdsområdet under ledning av kristdemokraten Göran Hägglund. Moderaterna tycks dock alla glatt fortsätta socialdemokraternas politik.