Två personer med olika syn på skatter. Gudrun Schyman försöker med olika knep med folkbokföringen minimera sin egen skattebelastningen, samtidigt som hon framgångsrikt torgför åsikten att personer med hennes inkomster bör betala mer skatt. Bo Lundgren försöker genom olika knep med folkbokföringen maximera sina egna skatter samtidigt som han torgför åsikten att personer med hans inkomster bör betala mindre i skatt.

Bo Lundgren som är riksdagsman från Skåne har under många år åtnjutit de speciella möjligheter som en riksdagsman har att vara skriven på sin gamla hemort, samtidigt som han arbetar mest på Riksdagen. Han ansåg att han i och med att han blev partiledare inte längre borde vara skriven i Kristianstad, trots att han har lägenhet i Kristianstad och en gård straxt utanför. För säkerhets skull sköt han dock på sin ändrade skattskrivning så att han fick betala den högre kommunalskatten i Kristianstad även innevarande år (var man är skriven i november året innan är avgörande för var man ska betala skatt).

Gudrun Schyman, som är riksdagsman från Stockholm, har köpt en gård i Skåne för 825.000 kronor och även passat på att skriva sig där – för säkerhets skull i december så att hon klarar sig med Stockholms lägre kommunalskatt även under år 2000. Genom att vara skriven på gården ska hon få traktamenten och reseersättningar från Riksdagen som motsvarar ungefär 110.000 kronor – till största delen skattefritt. Om hon lånat till hela köpeskillingen skulle kostnaderna för räntor och fastighetsskatt bli cirka 50.000 kronor. Efter avdrag för den skatt som hon trots allt får betala för merinkomsterna blir det cirka 30.000 kronor netto över. Genom att formellt bo i Simrishamn istället för i Stockholm får hon dessutom obegränsat antal fria resor till Skåne – hittills har hon bara fått fria resor när hon varit på tjänsteuppdrag i Skåne. Hon har redan i december skickat in räkningar på traktamentsersätnting med mera, som grundar sig på att hon bor i Skåne. Hennes ”sambo” Leslie Fuchs bor dock i folkbokföringen kvar i Gudrun Schymans lägenhet i Gamla Stan.

Enligt folkbokföringslagen ska man vara folkbokförd där man är att anse som bosatt, vilket är den ort där man ”regelmässigt tillbringar sin dygnsvila”. Det finns äckligt integritetskränkande blanketter som ska fyllas i när skattemyndigheterna vill utreda var man ”regelmässigt tillbringar sin dygnsvila”. Med tanke på Gudrun Schymans arbetsuppgifter är det nog ingen diskussion om att hon tillbringar dygnsvilan i Stockholm. Och hon slipper säkert fylla i de motbjudande storebrorsblanketterna.

Det finns ett undantag i folkbokföringslagen just för riksdagsmän. Det vore ju inte rimligt att hela landet skulle representeras av stockholmare… Det är bara det att undantaget, som finns i 10 paragrafen folkbokföringslagen, gör det möjligt för riksdagsledamoten att vara skriven där han/hon hörde hemma innan uppdraget som riksdagsman. Inte att flytta till valfri ort. Bo Lundgren kunde alltså enligt denna paragraf vara skriven i Kristianstad. Men Gudrun Schyman kan inte enligt samma paragraf vara skriven i Simrishamn, eftersom hon var bosatt i Stockholm när hon blev riksdagsledamot.