Nyligen lades det fram en utredning om ”jämställdhet” som innebar att man myndighetsvägen skall kunna fastställa att det förekommer könsdiskrimiminering genom att ett visst yrke är bättre betalt än ett annat. Någon offentlig institution (oklart vilken) skall enligt förslaget ägna sig ”arbetsvärdering” för att fastställa vad som är likvärdiga yrken!

Med ett hugg avskaffas alltså den fria arbetsmarknaden. Det skulle bli ett förödande slag mot all ekonomisk utveckling i Sverige om en sådan regel skulle börja användas mer än som en kuriositet. Nationalencyklopedin skriver under uppslagsordet ”marknad” följande: ”I en marknadsekonomi baseras produktionen och varuutbytet på frivilliga överenskommelser mellan självständiga aktörer, som grundar sina decentraliserade beslut på marknadsbestämda priser, dvs priser som bestäms av efterfrågan och utbud på marknaden.” Den här statliga utredningen vill helt plocka bort utbudet från diskussionen av lönerna!!!! Det är istället någon värdering av arbetsinsatsen som ska göras från efterfrågesidan, som istället ska avgöra. En sådan modell fungerar aldrig. Det är som att bestämma att hyran för en tvåa i centrala Stockholm är 2000 kronor i månaden. Den svarta marknaden uppstår på ett par minuter. I det här fallet skulle efterfrågad arbetskraft som skulle få sämre betalt snabbt försvinna utomlands genom EUs öppna arbetsmarknad. Svensk ekonomisk utveckling skulle stoppas upp.

Den viktigaste insatsen som kan göras för bättre balans mellan manliga och kvinnliga löner är att avskaffa monopolen i den offentliga sektorn. Det är de som har drivit ner lönerna i typiska kvinnoyrken, som sjukvården och utbildningen. Den lilla gruppen sjuksköterskor som arbetar i bemanningsföretag och de få privata sjukvårdsinrättningarna som drivs i privat regi har gjort mer för att driva upp sjuksköterskornas lönenivå än tio års fackligt arbete och bisarra försök att jämföra ”arbetsinnehållet” hos en sjuksköterska och en elektronikingenjör (sjukhusingenjör) som sköter maskinerna på sjukhusen. Sjukhusingenjörerna har en bred privat arbetsmarknad att vända sig till eftersom marknaden skriker efter ingenjörer, sjuksköterskorna har några få alternativ som också de är beroende av landstingens beslut att upphandla tjänster, en ganska enkel förklaring till löneskillnaderna, som uppstår där löner sätts genom samspel mellan utbud och efterfrågan. Skulle den mekanismen sättas ännu mer ur spel skulle sjukhusingenjörerna snart alla konstruera mobiltelefoner och e-handelssidor. Vilket varken skulle glädja patienterna eller sjuksköterskorna.

Istället för att ytterligare öka alternativen i vårdsektorn har regeringen lanserat ett förslag om förbud att driva akutsjukhus i privat regi! Ett säkert sätt att cementera köparmonopolet på arbetsmarknaden för sjukvård, med relativt sett lägre löner som följd.