Robert A. Mundell fick 1999 års Nobelpris i ekonomi för sin teori om optimala växelkursområden. Han utvecklade en modell för att räkna fram hur stora växelkursområden som var bäst. Man kan ju tänka sig att flera länder delar på en valuta (som Belgien och Luxemburg gjorde långt före euron, eller som Sverige, Norge och Danmark gjorde fram till Första världskriget) eller att ett land har flera olika valutor (i USA fanns på 1800-talet flera valutor, innan de förenades under Federal Reserve System). Mundells slutsats var att om två länder skulle ha en gemensam valuta borde de ha ungefär samma struktur på sin ekonomi, så att de skulle drabbas av en “autonom chock” på ungefär samma sätt. Sverige och Finland är ett typexempel på när det enligt Mundell skulle fungera bra med en gemensam valuta. Bägge länderna har en när det gäller nettoexport helt dominerande skogsindustri, därutöver en stor verkstadsindustri, en stor telekomindustri och en energiförsörjning som till stor del är baserad på kärnkraft. Sverige och Finland seglar på samma vågor i den internationella ekonomins hav.

Men nu blev det inte Sverige och Finland som skaffade en gemensam valuta. Finlands skog-, verkstads- och telekomindustri slogs ihop med Greklands turism och olivodlingar. Helt fel enligt Mundells teori. Och inte blev det bättre av att grekerna förde en ansvarslös ekonomisk politik med euron och generösa EU-länder som hjälp, medan finnarna inte fick den minsta hjälp när landet på 1990-talet drabbades av en ekonomisk kris lika djup som dagens grekiska. Finnarna bet ihop. Jobbade ännu mer, sparade och fixade finanserna så att landet idag har den starkaste ekonomin inom euro-området. När Standrad & Poor’s och Moody’s kompletterade AAA-noteringarna för Nederländerna, Tyskland och Luxemburg med negativa utsikter fick Finland behålla AAA med stabila utsikter. Samma gradering som icke-euro-länderna Sverige, Norge, Danmark, Canada, Australien och Schweiz!

Det har talats om Grexit, ett grekiskt utträde ur euron. Konsekvenserna skulle bli förödande för Grekland och synnerligen kostbara även för övriga euro-länder. Inte minst för Tyskland och Frankrike som lovat att stå för notan och Spanien, Portugal och Italien där marknaden genast skulle börja spekulera i ytterligare utträden med därav följande ränteuppgångar. Grexit är alltså ingen bra idé.

Det motsatta, ett Fixit, Finlands utträde, skulle vara en helt annan sak. Finland skulle kunna frigöra sig från åtagandena mot de ansvarslösa länderna kring Medelhavet. Finland skulle kunna säkra sin egen ekonomi. Det skulle enligt Mundells teori gå utmärkt att göra det i samarbete med Sverige, men efter ett sådant praktfiasko som euron varit på valutasamarbetsområdet är det väl knappast troligt att Finland skulle vara intresserade av en ny valutaunion. För Sveriges del skulle en valutaunion med Finland vara lika bra som för finnarna och vi har inte samma färska fiasko som spärr.

Våra andra grannländer med stabila AAA-utsikter är dock inte lika självklara samarbetspartners som Finland. Norges ekonomi är extremt beroende av oljan och den danska av jordbruket. Det finns inte alls lika goda förutsättningar för en valutaunion som det finns med Finland.