Den välrenommerade banken HQ Bank råkade ut för problem. Bolaget hade genom åren gjort bra med pengar på “trading” (dvs handel för bankens egna – inte kundernas – pengar). Det var det många som gjorde. Under senare år har det kommit in nya aktörer som har försvårat “trading”. Genom så kallad “högfrekvenshandel” flyttas vinsten från tänkande människor till maskiner som handlar med ören (inte kronor) på miljondelar av en sekund. “Tradingens” tid är ute.

Det insåg HQ Bank, liksom andra, och beslöt att avveckla verksamheten (2008). Det tog dock tid. En avveckling som sker snabbt blir ofta olönsam. Det drog ut på tiden och under tiden blev värderingarna alltmer fel.

HQ Bank anade problemet, men inte dess vidd. I våras diskuterades frågan på styrelsen. En ny styrelseledamot, Catharina Lagerstam, undersökte på styrelsens uppdrag vad som hände. Hon kom fram till att läget var allvarligt. När frågan diskuterades på styrelsen den 17 maj agerade man inte omedelbart. Catharina Lagerstam avgick i protest. Men den 27 maj var det dags för HQ Bank att göra det som föreslagits tio dagar tidigare. Hela trading-portföljen avvecklades. Bolaget tog förluster på 1,2 miljarder kronor. I den vevan sparkades även VD och hela styrelsen. För att rädda balansräkningen såldes fondbolaget HQ Fonder till en vänligt sinnad köpare, med rätt för banken att köpa tillbaka bolaget. Idag framställer media Catharina Lagerstam som en “misshandlad” hjältinna. Banken agerade på det sätt som hon föreslog tre månader innan Finansinspektionen eller media gjorde något alls.

På förmiddagen den 27 augusti beslöts att HQ skulle göra en nyemission, emissionen var garanterad, dvs stora ägare lovade att köpa alla nya aktier som skulle säljas. Det handlade om 1 miljard kronor i nytt kapital. Därmed skulle HQ vara tillbaka på banan igen.

På eftermiddagen den 27 augusti beslöt Finansinspektionen att dra in tillståndet för HQ Bank att driva bankrörelse och det med omedelbar verkan.
På måndagsmorgonen ansökte Finansinspektionen hos tingsrätten att HQ Bank skulle försättas i likvidation. Det innebar i praktiken att banken dödades från fredagen till måndagen. Dessutom var det från måndagen en av tingsrätten utsedd likvidator som var bankens legala företrädare. Bara genom att Finansinspektionens beslut inte kunde expedieras av den helgstängda tingsrätten kunde HQ Banks styrelse överklaga beslutet.

På fredagen var banken värd 1,5 miljarder på börsen. På måndagen var den egentligen inte värd någonting. Finansinspektionen hade riktat kritik mot HQ Bank redan 2008. Sedan dess hade HQ Bank:
-skrivit ner värdet på de aktuella värdepappren till noll
-sparkat VD
-sparkat styrelsen
-ordnat med nytt kapital på 1 miljard kronor
-i övrigt i allt inrättat sig efter Finansinspektionens krav

Likafullt drar Finansinspektionen in tillståndet. Till yttermera visso vägrar man ägarna att sälja banken till konkurrenten Carnegie för en halv miljard. Carnegie ägs av mycket starka riskkapitalbolag som så sent som häromåret med Finansinspektionens gillande fick ta över den bank som knäcktes i en gemensam attack från Finansinspektionen och Riksgäldskontoret. Där drog man också in banktillståndet. Klockan 15:00. Klockan 15:03 samma dag fick Carnegie (samma firma) tillbaka tillståndet sedan ägarna tvingats överlåta banken till staten för i praktiken ingenting. Banken såldes något halvår senare med två miljarder i vinst för staten.

Man känner igen beteendet från diverse maffiagrupper runt om i världen. Skillnaden är att den som agerar på det här sättet i Sverige 2010 själv skapar lagen, tolkar den och har mage att påstå att de bestulna är de som är skurkarna.