Sökmotorföretaget Google har sagt att de ska avskaffa censuren av sökresultaten på sajten google.cn (censuren är skapad på instruktion från den kinesiska kommunistregimen och sidan google.cn upprättades i januari 2006 för att Google skulle kunna vara tillgängligt i Kina). Google har nu sagt att de inte längre kommer att tillhandahålla de begränsade sökmotorresultat som är en följd av den censur som den kinesiska staten krävt. Företaget säger att saken ska diskuteras med den kinesiska regeringen under de kommande veckorna, så än är inget beslut fattat eller några åtgärder vidtagna. Accepterar inte kineserna Google’s krav är de beredda att dra sig ur Kina.

Google motiverar sin ändrade inställning med att man noterat att företaget blivit utsatt för en avancerad och omfattande cyberattack – uppenbarligen med källan hos den kinesiska regeringen – för att människorättsaktivisters konton hos gmail skulle bli tillgängliga för regeringen. Enligt vad Google själva uppger är det bara två gmail-konton som attacken har kommit åt, och då är det oskyldiga uppgifter som när kontot skapades, men också mer känsliga uppgifter som rubriken på meddelanden till/från kontot (dock inte själva innehållet i meddelandet).

Vi vet inte vad som händer, men vi ser Google’s nya inställning som ett positivt tecken. Därmed har vi tagit bort bannern “Bojkotta Google” från Contras hemsida. Men bannern ligger kvar i vårt arkiv och kommer omgående att läggas upp igen om Google inte gör verklighet av sina planer att tvinga regimen till eftergift eller dra sig ur den kinesiska marknaden.

Google är bara ett av många företag som gett avkall på respekten för mänskliga rättigheter för att göra affärer med kommunisterna. Många svenska företag håller tyst bara för att kunna tjäna pengar i Kina. Det är aldrig en hållbar linje. I längden måste företag bedriva sin verksamhet med ett minimum av moralisk resning för att kunna göra affärer framgångsrikt också i fria länder, där kunderna har ett val. Till det hör alldeles definitivt att inte gå den kommunistiska regimens ärenden. Allra minst när det gäller yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Tyvärr är det många svenska företag som missköter sig på den här sidan. Allra värst var dock förre statsministern Göran Persson när han den 4 november 1996 vid ett besök i Kina offentligt lovordade den “politiska stabiliteten” i landet.

Vi gör rätt i att avstå från att köpa varor från företag som inte upprätthåller anständighetens minimikrav när de gör affärer i Kina. Affärer med den fria världen är bra för landet och när fler människor i Kina kommer i kontakt med västerländska företag och människor i västerländska företag kommer det att hjälpa till att underminera diktaturen. Men om företagen går med på den kinesiska regimens politiska krav blir resultatet det rakt motsatta.

Också kineser är människor. Och även kineser bör ha ett minimum av mänskliga rättigheter.