Det som står ut med att läsa något riktigt ruskigt ska under sommaren läsa Genusdoktrinen av Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn.

Genusdoktrinen berättar om hur du som skattebetalare understödjer feministiska extremiströrelser och dessas frammarsch genom de statliga institutionerna. Grundlagens tal om tillsättningar efter förtjänst och skicklighet har ersatts med tillsättning efter kön – något som det inte finns ett ord om i grundlagen. Därtill kommer att den som dristar sig till att kritisera den nuvarande politiken kan räkna med både utfrysning och en saboterad karriär.

En icke obetydlig del av genusdoktrinen drabbar akademiska institutioner där den akademiska friheten sätts lågt och statligt fastställda genusdirektiv högt.

Det finns i boken flera exempel på hur vetenskapliga sanningar undertrycks och hur den som framför dem trakasseras eller hindras från att tala. Istället är det genus som gäller och så kallad genusvetenskap, som inte på något sätt lever upp till de vetenskapliga kriterier som gäller i alla andra vetenskapliga discipliner.

Olika genusstämplade projekt och föreläsningar ska pressas in i studieprogram och föreläsningsserier så att det blir allt mindre utrymme för riktig vetenskap och vetenskapliga sanningar på våra akademiska institutioner.

Ivar Arpi är ledarskribent på Svenska Dagbladet. Anna-Karin Wyndhamn är före detta medarbetare på Nationella sekretaratet för genusforskning.