Vi ska inte kommentera Gazabåtarna på det sätt som görs i övriga media. Enbart ta upp några aspekter som bör stå klart för den som vill dra egna slutsatser. Sedan är det fritt fram att tycka det ena eller det andra.

1. Ursprunget till blockaden mot Gaza är att robotar med sprängladdningar kontinuerligt sändes från Gaza till Israel. Robotarna var enkla och utan precision, de flesta missade målet. Men några träffade och befolkningen i staden Sderot (med hittills 13 slumpmässigt dödade invånare) har 20 sekunder på sig från larm till att man ska vara nere i skyddsrum.

2. Inga problem att få in förnödenheter till Gaza, men de israeliska myndigheterna vill kontrollera att inte vapen och sprängämnen följer med. Transporter märkta ”socker” har exempelvis vid något tillfälle visat sig innehålla komponenter till sprängämnen. Ett särskilt problem gäller byggmateriel (cement med mera). Det släpptes tidigare igenom, men stoppades sedan det visat sig att Hamas använde material som kom igenom för att bygga befästningar. För lyxvaror är det inga problem, de smugglas genom tunnlarna mellan Egypten och Gaza med högsta prioritet eftersom de ger bra betalt. Vanliga förnödenheter kan det ibland vara problem med.

3. Egypten har till i går bistått blockaden.

4. De som deltog i konvojen till Gaza försäkrade att de inte skulle vara beväpnade. Det stämde för fem av de sex fartygen, men inte för Mavi Marmara, där man samlat hundratals muslimska aktivister från Turkiet. Även vad avser Mavi Marmara var israeliska arméns huvudbeväpning paintball-gevär. När det visade sig att motståndaren var välbeväpnad tvingades israelerna att ta fram sin sekundära beväpning – pistoler. Det är nog den första militära operationen någonsin där paintball-gevär varit huvudvapen. Ombord på Mavi Marmara fanns svenska medborgarna Mattas Gardell och Edda Manga. Övriga svenska medborgare i konvojen reste med mer fredliga fartyg.

5. Det israeliska angreppet skedde på internationellt vatten. Det är i strid mot folkrätten (men skilj noga mellan folkrätten som är härskarnas lag och mänskliga rättigheter som är de enskilda individernas lag). Å andra sidan hade samtliga befälhavare på de sex fartygen klart uttalat att de skulle in på israeliskt vatten med målet Gaza. Detta även sedan israeliska försvarsstyrkor meddelat att målet för resan borde vara Ashdod, inte Gaza (i Ashdod skulle godset kontrolleras innan det sändes vidare till Gaza). Israelerna borde formellt ha väntat någon timme tills brottet vore uppenbart, men då hade kanske situationen varit mer svårbemästrad med en rad småbåtar i farvattnet nära Gaza.

6. Hamas kontrollerar Gaza-remsan. Hamas har Israels utplånande som främsta programpunkt.