Helstatliga bolaget Systembolaget driver en kampanj för bevarande av alkoholmonopolet. Monopolister brukar vara intresserade av att bevara sin monopolställning och här gäller det dessutom ett statligt sanktionerat monopol.

Sverige fick ett undantag för Systembolaget i samband med den svenska anslutningen till EU. Samma gällde Finland som anslöts till EU samtidigt med Sverige.

I hela Europa i övrigt gäller att små producenter av alkohol (till exempel vingårdar) säljer sina egna produkter direkt till kund. Det är ett litet men mycket uppskattat inslag i den besöksnäring som är inriktad på jordbruksprodukter, Det gäller även i Finland, där frågan till och med prövats EU-rättsligt mot samma undantag för monopol i alkoholförsäljningen som Sverige har. Det var enligt domstolen helt OK för Finland att kombinera Alkos monopol med så kallad gårdsförsäljning.

Självklart skulle samma gälla i Sverige.

De fyra riksdagspartier som ligger bakom den nya regeringen har alla i valkampanjen lovat att införa gårdsförsäljning av alkoholprodukter. Inom ett av partierna, Kristdemokraterna, finns det dock delar av partiet som inte står bakom partiets officiella linje i frågan. Tyvärr gäller detta en av partiets ministrar, den som är huvudansvarig för frågan, Jakob Forssmed.

Väljarna har all anledning att förvänta sig att regeringen infriar vallöftet om införande av gårdsförsäljning. Och helst inte med de drakoniska begränsningar som nu föreslås.

Men det får bara bli ett första steg, på sikt måste hela monopolet avskaffas. Monopol hör inte hemma i ett modernt samhälle.

Bilden: Vingård utanför Flen i Sörmland, som idag inte får sälja vin till sina besökare