I hela Europa, inklusive länder med hårda spritmonopol, som Finland, är det möjligt att köpa vin, sprit eller öl direkt av tillverkaren. I flera val i rad har olika partier utlovat införande av gårdsförsäljning i Sverige. Till och med Centerpartiet har varit för, eftersom partiet räknat med att det gynnar det småskaliga jordbruket. Kristdemokraterna har dock varit emot eftersom alkoholkonsumtion räknats som syndigt och därmed som något som behöver motarbetas. Ändå är det nu (den 5 juni) en kristdemokratisk minister, Jakob Forssmed, som tvingas lägga fram förslaget, som många anser har dröjt orimligt länge.

Det är mycket märkligt att ingen på allvar angripit Systembolagets försäljningsmonopol. Förslaget som nu läggs fram ska enligt regeringen vara helt förenligt med ett bibehållande av det försäljningsmonopol som Sverige drev igenom som ett undantag i samband med EU-anslutningen 1995.

Förslaget innehåller en rad ganska bisarra regleringar. Bara 600 företag förväntas ens bli teoretiskt behöriga att ägna sig åt gårdsförsäljning. Produkterna får bara säljas mellan klockan 10 och 20 (vad vore mer naturligt än att avsluta en afton hos en vingård med att köpa gårdens produkter vid 22-tiden?), dryckerna ska också bara få säljas i anslutning till ett betalt studiebesök som måste innehålla varningar för risken med bruk av alkohol. Vidare begränsas mängden som säljs till 0,7 liter spritdrycker och 3 liter öl eller vin. En annan begränsning gäller att endast småtillverkare, mindre än 75 000 liter sprit, 200 000 liter vin eller 400 000 liter öl ska tillverkas för att företaget ska få sälja något alls. Det innebär att det företag som varit framgångsrikt inte får sälja något alls. Till exempel Hernö Gin i Härnösand.

Största invändningen mot förslaget är inget alls görs åt alkoholmonopolet. I så gott som hela övriga EU (med ovan nämnda undantaget Finland) är det fritt fram att sälja alkoholhaltiga drycker i vanliga butiker.

Bild: Hernö Gin tillverkar för mycket och får inte sälja gin till sina besökare