Det finns många kommunalpolitiker och rikspolitiker som ägnar sig åt tvivelaktigheter. Under våren har åtminstone tre riksdagsmän dömts för brottslig verksamhet (en kristdemokrat, en moderat och en socialdemokrat).

Men på det kommunala planet tar nog Gangsterpartiet Kommunisternas representation i Nordanstigs kommun i norra Hälsingland priset. Partiet gick till val på att kommunalrådet skulle få sänkt lön till 10.000 kronor i månaden och att kommunen inte skulle få betala några tjänsteresor utanför Nordanstigs kommun… Framgången för partiet blev formidabel och representationen mer än fördubblades, från tre till sju ledamöter i fullmäktige. Därmed blev de tidigare ensamt styrande socialdemokraterna tvungna att förlita sig på både Vänsterpartiets och Miljöpartiets platser i fullmäktige för att få majoritet.

Socialdemokraterna har dock dragit öronen åt sig efter den senaste tidens utveckling.

Två av Vänsterpartiets fullmäktigeledamöter var straffade, den ena för hembränning och den andra för tjuvjakt. Det må vara OK i Norrland och Contra har inga invändningar mot att entreprenörer bryter mot statens spritmonopol, men desto större invändningar mot att någon kränker annans egendom genom att jaga på fel mark. Bägge brotten anses dock nog vara rätt ursäktliga i Norrland.

Större uppmärksamhet väckte det när en av fullmäktigeledamöterna misstänktes för att ha misshandlat sin före detta hustru (polisutredning pågår fortfarande) och att en fjärde ledamot ägnat sig åt blottning (också föremål för polisutredning). En femte ledamot för Vänsterpartiet i Nordanstigs fullmäktige är nu misstänkt för att ha förskingrat 200.000 kronor för sin gamla mamma.

Vad de två kvarvarande vänsterledamöterna i fullmäktige i Nordanstig har på sitt samvete, vet vi inte idag. Men vi vet att partiets ideologiska meningsfränder i världen har mer än 100 miljoner liv på sitt samvete.